Deforestace: Jedovatý koktejl pro klima

Novinka - 31 března, 2014
Každých pár let se sejdou tisíce světově nejuznávanějších vědců, aby společně pracovali v Mezivládním panelu pro změnu klimatu (IPCC) a v rámci něho nám prezentovali nejnovější vědecké poznatky o tom, jak si vedeme v zachovávání planety pro budoucí generace. A - jak nejspíš už tušíte - nevedeme si v této chvíli příliš dobře.

Ve skutečnosti teď věda mluví jasněji než dřív: pokud chceme mít reálnou šanci na zastavení klimatických změn, nejenže je nutné vyřadit fosilní paliva, ale musíme také chránit zbývající světové deštné pralesy.

Důvod je prostý: deforestace, společně se změnou klimatu, představuje jedovatý koktejl. Proč? Věda ukazuje, že klimatické změny nejspíš vedou k intenzivním obdobím sucha v některých tropických deštných pralesích, čímž se zvyšuje jejich náchylnost k požárům. K tomu přidejte odlesňování a máte recept na katastrofu. Deforestace rozdrobuje zbývající prales, a tím ho činí zranitelnějším vůči lesním požárům způsobeným suchem. Lesní požáry pak uvolňují uhlík, což ještě více prohlubuje změnu klimatu. Loňské masivní lesní požáry v Indonésii byly drsným připomenutím toho, jak takováto budoucnost může vypadat, pokud neskoncujeme s odlesňováním do konce tohoto desetiletí.

Hořící pralesy na Sumatře

Tento smrtonosný koktejl se stává ještě větším problémem pro největší zbývající deštný prales světa - Amazonii. Existuje zde riziko, že by mohl vést až do “bodu zvratu” s katastrofickými následky. Kombinace klimatických změn  a deforestace by mohla zavinit rychlejší přeměnu pralesa na savanu, čímž by byla ztracena velká část biodiversity a zároveň by bylo uvolněno obrovské množství uhlíku do atmosféry. K tomuto scenáři však nemusí dojít. Vědci nám totiž ponechávají také trochu naděje (nebo, dalo by se říci, velké varování): jakkoliv je tento “bod zvratu” znepokojující, máme velkou šanci mu zabránit, pokud dokážeme udržet vzestup globální teploty pod 2°C a zabránit fragmentaci Amazonie. Zachování tropických deštných lesů jako nedotčené, nefragmentované krajiny pralesům umožní odolávat změně klimatu. Proto musíme kromě vyřazení emisí z fosilních paliv také zastavit tempo odlesňování a zachovat nedotčenost tropických deštných pralesů, aby zůstaly tou dechberoucí divočinou, kterou známe dnes.

Nejenže nový důkaz prezentovaný vědci v IPCC popisuje očekávané dopady klimatických změn na pralesy, ale take zdůrazňuje to, čeho jsme svědky již dnes. Velmi dobře objasňují, že měnící se klima vytváří další tlak na pralesy a jejich ekosystémy. Změna klimatu a lesní požáry ohrožují nejen pralesy Indonésie a Amazonie. Vlna horka v Rusku v roce 2010 zavinila vyhoření více než 1 milionu hektarů boreálních lesů. Podle Světové banky by se takovéto extrémní události zaviněné počasím a jejich dramatické následky pro světové lesy mohly stát běžnými, pokud změnu klimatu nezastavíme.

Hořící lesy v Rusku