Tady vládne ČEZ: Ministerstvo životního prostředí dnes posvětilo plány ČEZu na polovičatou modernizaci Prunéřova

Novinka - 29 dubna, 2010
29. 4. 2010 - Energetický gigant ČEZ si prosadil svou a znovu prokázal svůj vliv na rozhodování státních úřadů. Je tak o krok blíže prosazení plánu na prodloužení životnosti největší českého zdroje znečištění – hnědouhelné elektrárny Prunéřov II o další čtvrtstoletí. I přesto, že záměr nesplňuje zákonné požadavky na použití nejmodernějších dostupných technologií (BAT), ministryně životního prostředí Bízková dnes dala projektu zelenou. Ministerstvo tak posvětilo plán, který bude v porovnání s modernější variantou znamenat ročně statisíce tun spáleného uhlí navíc i zbytečně vyšší emise CO2 a dalších znečišťujících látek. Stanovisko ministerstva však není závazné a ekologické organizace ve spolupráci s místními lidmi svoji kampaň proti prodloužení provozu elektrárny nevzdávají.

Aktivisté Greenpeace dnes bezprostředně po oznámení pozitivního stanoviska ve věci obnovy elektrárny Prunéřov na tiskové konferenci ministryně životního prostředí Rut Bízkové, vztyčili nad vchodem do ministerstva vlajku společnosti ČEZ a názorně předvedli, že tím, kdo tahá za nitky úřadu ministryně Bízkové, je loutkovodič Martin Roman, generální ředitel ČEZu.

Ekologický právní servis a Greenpeace již téměř dva roky upozorňují na skutečnost, že ČEZem předložený projekt Prunéřova nesplňuje zákonné parametry tzv. nejlepší dostupné technologie (Best Available Techniques, BAT) a ČEZ tak chce ušetřit na zdraví Severočechů i ochraně klimatu.
„To je ale překvapení: ministryně, která se do funkce dostala jen díky šikovné politické rošádě pod taktovkou Martina Romana, vydala takové rozhodnutí, jaké si ČEZ přál. Čekal snad někdo něco jiného? Na paní ministryni se moc nezlobíme, je to jen legionářka Romanova impéria (Emporum Romanum). Co je na téhle cause alarmující, je lehkost, s jakou ČEZ odstraňuje neposlušné ministry a jejich náměstky a nahrazuje je vlastními lidmi. To vše proto, aby mohl ušetřit pět miliard na zdraví Severočechů,“ komentoval dnešní rozhodnutí Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR.
Dnes vydané souhlasné stanovisko EIA rozhodně neznamená pro ČEZ definitivní výhru. Soulad projektu s požadavky českých zákonů a evropských předpisů, bude ještě přezkoumáván v několika navazujících řízeních. ČEZ tak bude muset prokázat, že používá nejlepší dostupnou technologii v rámci tzv. integrovaného řízení, při němž je vydáváno povolení k provozu zařízení. Platí přitom, že elektrárna, která kritérium BAT nesplní, nemůže povolení k provozu vůbec obdržet. A to je i případ Prunéřova.
Programový ředitel Ekologického právního servisu Pavel Franc k tomu řekl: „Ministerstvo životního prostředí pod vedením Rut Bízkové sehrálo roli zdatného sekundanta ČEZu při prosazování jeho zájmů. Po toskánské dovolené, ozbrojených komandech a nedávné neústavní sedmdesátimiliardové přihrávce ČEZu od českých poslanců však tento závěr asi těžko ještě někoho překvapí.“ Právník Jan Šrytr z Ekologického právního servisu k tomu dodal: „Dnešní rozhodnutí ministerstva považujeme za zjevně věcně nesprávné a nezákonné, a tudíž napadnutelné.“  
ČEZ opakovaně odmítl předložit k posouzení variantu projektu Prunéřova, která by používala účinnější a čistší technologii, a to i přesto, že k tomu byl Ministerstvem životního prostředí přímo vyzván. Tím jednoznačně porušil své povinnosti vyplývající mu ze zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Aroganci jednání ČEZu podtrhuje i fakt, že smlouvy na dodávky technologií do Prunéřova uzavřela společnost ještě před tím, než proces EIA vůbec začal. ČEZ tedy od samého počátku vůbec nepočítal s tím, že by projekt nebyl v jím navržené podobě schválen.
Proces EIA k Prunéřovu provází celá řada nestandardních okolností, které poukazují na výrazný vliv ČEZu. Vláda na základě požadavků tripartity zařadila prodloužení životnosti Prunéřova mezi protikrizová opatření přesně v podobě, kterou prosazuje ČEZ. Zcela mimo své kompetence se ve propsěch ČEZu angažoval i premiér Fischer, jehož tlak na vydání rozhodnutí vedl k rezignaci předchozího ministra Jana Dusíka, který médiím potvrdil, že ČEZ i premiér na něj vyvíjeli v předmětné věci tlak. Nová ministryně Bízková, která je bývalou mluvčí uhelných elektráren ČEZ, v minulém týdnu zrušila na ministerstvu sekci ochrany klimatu a ovzduší, jejíž představitelé polovičaté modernizaci Prunéřova otevřeně oponovali. Odvolání jejího šéfa, náměstka ministra Aleše Kutáka, přitom požadoval kvůli Prunéřovu ČEZ již loni po tehdejším ministrovi Ladislavu Mikovi.

 

Podpořte Greenpeace

Pro zachování nezávislosti v našich postojích a činech nepřijímáme žádné finanční dary od států, politických stran, firem a ani od nadací, které jsou s nimi spojeny. Proto je práce Greenpeace možná jen díky lidem, jako jste Vy. O možnostech podpory Greenpeace ČR se dozvíte zde.