EU musí zastavit odlesňování kvůli palmovému oleji, říkají europoslanci

Novinka - 4 dubna, 2017
Jedním z největších viníků odlesňování je palmový olej a jeho spotřeba v Evropské unii hraje velkou roli. Shodli se na tom dnes europoslanci a vyzvali Evropskou komisi i členské státy, aby proti palmovému oleji a jeho nešetrnému pěstování podnikly konkrétní kroky.

Evropský parlament dnes téměř jednomyslně schválil zprávu vyzývající Evropskou unii, aby zastavila financování a spoluúčast na odlesňování. Materiál specificky zmiňuje nejvážnější důvody pro kácení lesů, tedy především expanzi zemědělských ploch a produkci palmového oleje. Pro dnes schválený report hlasovalo 640 poslanců, 18 jich bylo proti a 28 se zdrželo.

“Parlament správně upozorňuje na fakt, že EU může výraznou měrou přispět k ukončení odlesňování. Už nyní je za pět minut dvanáct. Evropská komise nesmí ztrácet čas a musí přijít s akčním plánem, jak zajistit, aby ekonomiky unijních států dále nepodporovaly destrukci lesů a pralesů,” řekl Sebastien Risso z Greenpeace EU.

“Pokud chce Evropa razantně snížit dovoz kontroverzního palmového oleje, musí především skončit se škodlivou politikou masivní spotřeby biopaliv vyrobených ze zemědělských plodin. Současná energetická politika konči v roce 2020 a od té doby nesmí být paliva založená na rostlinných tucích dále podporována. I právě schválená zpráva Evropského parlamentu to jasně dokládá,” uvedl Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR.

Dnes přijatá zpráva Evropského parlamentu:

  • identifikuje hlavní příčiny odlesňování, zdůrazňuje roli lesních porostů pro zpomalení změn klimatu a pro udržitelný rozvoj a uznává závazky Evropské unie, aby chránila a obnovovala přirozené lesy.
  • analyzuje negativní environmentální a sociální dopady palmoolejné produkce a zodpovědnost, kterou nese Evropská unie.
  • upozorňuje, že regulace v rámci průmyslu není dostatečná, aby zastavila deforestaci, především v oblasti udržitelného pěstování a certifikace palmového oleje.
  • bere na vědomí, že existují šetrnější způsoby pěstování palmy olejné, například přístup High-Carbon Stock či další standardy, které vyvíjí Palm Oil Innovation Group, jejíž je Greenpeace součástí.
  • vyzývá Evropskou unii, aby vyvinula akční plán pro ukončení odlesňování, který bude obsahovat jasné kroky, jak očistit dodavatelský řetězec a finanční transakce Evropské unie.
  • vyzývá k ukončení podpory biopaliv vyráběných z rostlinných tuků po roce 2020.
  • vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby poskytovaly rozvojovým zemím podporu při zavádění sociálně a environmentálně zodpovědného zemědělství, které bude respektovat práva a živobytí domorodých lidí a místních komunit.