EU zakázala ilegální dřevo

Evropa se dohodla na přijetí nových právních předpisů, které konečně zavřou dveře destruktivnímu obchodu s nelegálním dřevem.

Novinka - 7 července, 2010
Evropský parlament dnes drtivou většinou hlasoval ve prospěch zákona, který zakazuje obchod s nelegálním dřevem na jednom z největších světových trzích s touto komoditou. Evropa doposud využívá obrovských objemů nelegálního dřeva, především ze zemí se slabou státní správou, kde podnikatelské subjekty a mafiánské gangy způsobují velké škody na životním prostředí, okrádají státy o příjmy a dokonce již rozpoutaly občanskou válku.

Aktivisté Greenpeace protestují proti ilegálnímu dovozu dřeva v ve francouzském Caen.

Letos v květnu se Greenpeace vypravilo spolu s držitelkou ceny Oscar, herečkou Marion Cotillardovou, do Demokratické republiky Kongo, aby se tam na vlastní oči přesvědčila o stávající situaci. „Viděla jsem, jak rozsáhlé kácení ohrožuje i ty poslední dosud nedotčené pralesy planety. Jsou ničeny zevnitř. Tento výjimečný ekosystém, který podporuje život desítek  milionů lidí a představuje druhé největší zelené plíce planety, je v nebezpečí."

Vedoucí politiky ochrany lesů v Greenpeace EU Sébastien Risso řekl: "Tento zákon představuje jasný signál, že tomuto nekalému „podnikání“ bude již brzy konec. Narovná podmínky na trhu tak, aby se legitimní společnosti a zákazníci mohli snáze chovat udržitelným způsobem".

Kromě zákazu vstupu ilegálního dřeva na trh EU, jsou dalším významným krokem vpřed  požadavky na evropské společnosti, aby ověřily původ dřeva u výrobků, u kterých je podezření, že mohou pocházet ze zdrojů z nelegální těžby. U zjištěných přestupků bude moci  být uložena pokuta v poměru k poškození životního prostředí a ekonomickým ztrátám, které byly způsobeny. Bohužel se členské státy vyslovily proti minimálním trestům a sankcím na úrovni EU, přičemž tištěných materiálů se tato úprava nebude týkat nejméně po dobu pěti let a bude trvat dva roky, než nový zákon vstoupí v platnost.
 
Risso ještě dodal: „Greenpeace bude bedlivě střežit, aby byl tento zákon důsledně a účinně uplatňován a firmy dostály svým povinnostem. Pro odstranění ničivého dopadu na světové lesy musí ale EU toho udělat mnohem více. Hlavní příčinou odlesňování je totiž zemědělství, přičemž honba za  biopalivy tento stav jen zhoršuje. Bez dalších silných opatření k řešení těchto problémů, jakým je robustní mechanismus financování na podporu ochrany lesů, bude existence deštných pralesů brzy jen pouhou vzpomínkou."

Nedávná zpráva OSN zjistila, že od roku 2000 se plocha pralesů celosvětově snížila o velikost Německa a Dánska dohromady, tedy o více než 40 milionů hektarů (1). Chceme-li úspěšně řešit otázky spojené se změnou klimatu, musíme do roku 2020 zastavit globální odlesňování.
 

Deset let kampaně Greenpeace


Od svého zahájení kampaně za zastavení nelegální těžby dřeva před deseti lety již aktivisté  Greenpeace při blokádách přístavů ve snaze zabránit přepravě dřeva a odhalit jeho ilegální těžbu v Amazonii, střední Africe, Rusku a jihovýchodní Asii nesčíslněkrát riskovali své životy. Mezi nejvýznamnější úspěchy patří výsledky průzkumu Greenpeace z let 2000-2003, který odhalil, že někteří významní evropští obchodníci platí za dřevo z konfliktem stižené Libérie a podněcují tak občanskou válku, která již stála více než 250 000 lidských životů. Vyšetřování okolností také ukázalo, že nelegální dřevo se používá i na obnovu veřejných a vládních budov, ve Velké Británii v letech 2002, 2003 a 2006, ve Španělsku v roce 2005, jakož i sídla Evropské unie v Bruselu v roce 2004.

Pro záběry z cesty Marion Cotillardové , B-roll k nelegální těžbě dřeva a výběr snímků dokumentující kampaň, navštivte: http://www.greenpeace.org/international/illegaltimberslideshow http://www.greenpeace.org/international/eutimbervictory http://photo.greenpeace.org/GPI/C.aspx?VP3=ViewBox_VPage&ALID=27MZIFI6UD3L&CT=Album

Podpořte Greenpeace

Pro zachování nezávislosti v našich postojích a činech nepřijímáme žádné finanční dary od států, politických stran, firem a ani od nadací, které jsou s nimi spojeny. Proto je práce Greenpeace možná jen díky lidem, jako jste Vy. O možnostech podpory Greenpeace ČR se dozvíte zde.