Elektro problém

Novinka - 23 září, 2014
Dlouho měl elektroprůmysl punc čistého hi - tech odvětví. Žádné kouřící komíny a páchnoucí stoky pestrobarevných odpadních vod. Obrovský nárůst spotřeby elektropřístrojů a jejich krátká životnost však velmi záhy dodaly podobně živé obrazy destrukce naší planety. Hory z milionů tun elektroodpadu s obsahem jedovatých látek se začaly objevovat v Africe, Indii nebo jihovýchodní Asii. Objem elektroodpadu navíc rostl exponenciální řadou a vyhlídky na změnu (k lepšímu) nebyly v dohledu. Tak by se daly stručně shrnout impulsy pro kampaň Greenpeace Toxic - tech, která začala v roce 2005. Po skoro deseti letech Greenpeace vydalo studii Zelené přístroje: design budoucnosti aneb cesta k zelenější elektronice, která je dílčím shrnutím snahy Greenpeace popostrčit elektroprůmysl na udržitelnou cestu.

Eliminace nebezpečných látek z výrobků i napříč dodavatelským řetězcem a odpovědnost za své výrobky, i když se z nich stane elektroodpad, to byly první požadavky Greenpeace na výrobce elektroniky. Jak si firmy v jednotlivých kritériích vedou, se spotřebitelé mohli dozvědět v našich Průvodcích zelenější elektronikou. Ty byly navíc dobrou motivací pro firmy se zlepšovat. V průběhu času se v hodnocení rozšířila „toxická“„ kritéria, výrobci museli ve své politice definovat princip předběžné opatrnosti a byla přidána kritéria energetická a klimatická.

Nederland, Amsterdam 7 mei 2013Greenpeace geeft de top van het Nederlandse bedrijfsleven vandaag schone energie. Actievoerders van Greenpeace hebben op het dak van de monumentale Amsterdamse optiebeurs zonnepanelen opgehangen, en een banner aan de voorkant van het gebouw.COPYRIGHT DIGITAL IMAGE 2013 BAS BEENTJES/GREENPEACE

Výsledkem je, že na trhu již bez problému naleznete elektrospotřebiče bez bromovaných zpomalovačů hoření, PVC a ftalátů, vyrobené s použitím energie z čistých zdrojů a recyklovaných materiálů. Řada našich požadavků byla legislativně zakotvena například v evropských směrnicích, systém sběru elektroodpadu a jeho recyklace se prosadil nejen v Evropě a USA ale rozšiřuje se i do zemí jako je Indie.

Kampaň přinesla řadu milých překvapení, například naprostý obrat u firmy Apple, která z počátku patřila k těm nejhorším a naprosto ignorovala požadavky na zelenější výrobu. Na to reagovala mini kampaň „Green my apple“, na základě které Steve Jobs konečně reagoval a vyhlásil, že Apple se stane nejzelenější značkou a tak se také stalo.

Zůstává tu však jedno velké „ale“. Všechno to očištění a ozelenění výroby a zlepšení nakládání s elektroodpadem nestačí tempu, jakým elektro výrobky konzumujeme. Sice si kupujeme spotřebiče s menším množstvím toxických látek a energeticky šetrnější, ale tempo, jakým je střídáme, znamená, že ekologická stopa elektroprůmyslu je stále vysoká a cesta k udržitelnosti daleká.

                                                                                                                

Pro letošek je odhadováno, že se na světě prodá asi 2,5 miliardy telefonů, tabletů a počítačů. Většina z těchto přístrojů je designována tak, že vydrží jen pár let. Výsledek bude roční nárůst objemu elektroodpadu na nějakých 65 milionů tun (odhad pro 2017). Spotřeba zdrojů pro elektroniku, ať už v podobě energie na výrobu nebo surovin je značná, stejně jako ekologická stopa její výroby. Brzy budou emise CO2 z elektroprůmyslu stejné, jako roční emise celé Belgie. Řada nerostů pro výrobu elektra, například coltan - smutně proslavený dokumentem Krev v mobilu - se získává v nestabilních oblastech za nelidských podmínek pro dělníky, jimiž jsou často děti.

Před výrobci elektroniky stojí nelehká výzva, protože skutečně zelený výrobek musí být nejen zbaven toxických látek a vyroben čistě s použitím čisté energie a recyklovaných materiálů, ale hlavně musí dlouho vydržet a být dobře upgradovatelný. To v době, kdy si u mnoha přístrojů nemůžete ani vyměnit baterii, znamená skutečně zásadní přehodnocení způsobu, jakým celý průmysl funguje. Existují již první dobré příklady, že to lze -  například  Phoneblocks nebo Motorola's Project Ara. Jedna vlaštovka ale jaro nedělá, jak říká jedno hezké přísloví a je zřejmé, že cesta k udržitelnému elektroprůmyslu bude ještě dlouhá a obtížná.

Greenpeace, s vaší pomocí, v tom elektroprůmysl samozřejmě nenechá samotný  a bude se i nadále snažit, aby design telefonů, tabletů a dalších přístrojů byl perfektní nejen pro spotřebitele, ale i naši planetu.

 

Autor: Jan Freidinger, Greenpeace ČR         

Témata