Gazprom začal nezákonně těžit ropu z plošiny „Prirazlomnaja“ v Arktidě

Novinka - 13 ledna, 2014
Greenpeace se obrátilo na Generální prokuraturu Ruské federace s požadavkem prověřit zákonnost počátku těžby ropy z ropné plošiny firmy Gazprom „Prirazlomnaja“ v Pečorském moři. Proti těžbě ropy v této oblasti u plošiny v září 2013 protestovalo třicet aktivistů Greenpeace a strávili za to dva měsíce ve vazbě. Společnost Gazprom svými aktivitami na plošině porušila hned několik požadavků federální legislativy v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti.

„Gazprom Něfť Šelf“ uvedl plošinu do provozu bez finančně zajištěného plánu na likvidaci havarijních úniků ropy a nevypracoval ani regionální plán likvidace uniklé ropy o objemu větším než 1,5 tisíce tun. Kromě toho společnost neprovedla povinné tréninky postupu při likvidaci úniku ropy a nezajistila stálou pohotovost ledoborců v místě vrtů.

Protest Greenpeace na ropné plošině Prirazlomnaya

Ruský prezident pravidelně kritizuje Greenpeace za neochotu vést „normální diskusi“. A my se přitom už třetí rok snažíme obrátit pozornost úřadů na očividné ekologické, technické a ekonomické problémy plošiny „Prirazlomnaja“.

Bez ohledu na to, že se Gazprom chystal na spuštění první arktické ropné plošiny téměř 20 let, nedokázal do zahájení vrtání zajistit splnění ani základních požadavků legislativy na ochranu přírody v případě, že dojde k první vážné havárii, což je jen otázkou času,“ domnívá se vedoucí energetického programu Greenpeace Ruska Vladimir Čuprov.  

Greenpeace zjistilo porušování ruské legislativy v následujících bodech:

1. Před začátkem provozu plošiny společnost musí mít finanční zajištění akcí podle „Plánu likvidace havarijních úniků ropy (PLHÚR)“, který vyžaduje federální zákon č. 287-FZ (1). Gazprom toto zajištění nemá, protože vláda dosud neschválila metodiku jeho výpočtu.

Protest Greenpeace na ropné plošině Prirazlomnaya2. “Prirazlomnaja“ nemá regionální plán likvidace úniku objemů ropy větších než 1,5 tisíce tun. Podle Federálního zákona č. 116 „O průmyslové bezpečnosti“ musí společnost vypracovat Plán likvidace havarijních úniků ropy z důvodu incidentů na regionální úrovni: únik ropných produktů s objemem do 5 tisíc tun ropy (2). V Gazpromem publikované zprávě PLHÚR jsou uvedeny postupy při úniku 1,5 tisíce tun ropy (při ztrátě kontroly nad vrtem).

V případě rozsáhlejší havárie (například porušení hermetizace části tankeru) má společnost v úmyslu postupovat podle dalšího dokumentu, jímž je Regionální plán likvidace havarijních úniků ropy v Západním sektoru Arktidy.  Dle zjištění Greenpeace „Gazprom Něfť Šelf“ tento plán vůbec nevypracoval.  

3. Podle PLHÚR musí být v oblasti plošiny (nejdále do vzdálenosti 1,5 km ) stále v pohotovosti ledoborce, aby mohly poskytnout včasnou pomoc v případě úniku ropy nebo v případě požáru. Podle údajů Greenpeace ledoborce pro zajištění bezpečnosti při provádění vrtů v místě prací po mnoho dní chyběly (v polovině listopadu ledoborec Jurij Topčev odplul do Murmansku a Vladislav Strižev do Archangelska).

Protest Greenpeace na ropné plošině Prirazlomnaya4. Podle Pravidel organizace akcí k zamezení a likvidaci úniků ropy musí společnost provádět školení a tréninky v souladu PLHÚR nejméně jedenkrát za dva roky (3). Pokud se v rámci projektu „Prirazlomnaja“ taková cvičení prováděla, neproběhla v plném rozsahu. Nikdy se naříklad nekonalo  cvičení likvidace úniku ropy pod ledem.  

Ke každé z těchto otázek Greenpeace zaslalo dopis Generální prokuratuře s požadavkem prověřit zákonnost počátku provádění vrtů a jako reakci ze strany prokuratury přijmout odpovídající opatření. 

 

Poznámky:

(1) Podle článku 1 Federálního zákona ze dne 30. prosince 2012 č. 287-FZ o provedení změn ve federálním zákoně „O Kontinentálním šelfu Ruské federace" a Federálního zákona „О vnitřních mořských vodách, teritoriálním moři a zóně náležející Ruské federaci", jenž vstoupil v platnost 1. července roku 2013, je provozující společnost před uvedením zařízení a objektů do provozu povinna mít finanční zajištění akcí, uvedených v plánu likvidace havarijních úniků ropy.  

(2) V souladu se základními požadavky na vypracování plánů k zamezení a likvidaci havarijních úniků ropy (schváleno Vládou RF 21. srpna 2000).

(3) Podle Pravidel organizace akcí k zamezení a likvidaci úniků ropy (schváleno usnesením vlády RF ze dne 15. dubna 2002 č. 240) se školení a tréninky podle PLHÚR musí provádět nejméně jedenkrát za 2 roky.

Doplňující informace: Komentář Greenpeace - Technické problémy plošiny “Prirazlomnaja“.

PŘIDEJTE SE KE KAMPANI ZA OCHRANU ARKTIDY >>>