Greenpeace se přidalo k Rekonstrukci státu

Novinka - 25 září, 2013
Hlavním posláním Greenpeace je snaha o změnu přístupu a chování, abychom bránili a chránili prostředí, ve kterém žijeme a prosazovali mírová řešení konfliktů.

Jsme nezávislá a apolitická organizace. Z těchto důvodů se jen velmi zřídka, a až po zralé úvaze, vyjadřujeme či připojujeme ke kampaním a projektům, které přímo nesouvisí s naší činností.

V případě projektu Rekonstrukce státu, jehož zástupci nás oslovili, abychom se stali partnerem projektu, jsme však váhat nemuseli.

Rekonstrukce státu

Cílem Rekonstrukce státu je dát protikorupčním reformám v České republice nový impulz a přijmout 9 realistických legislativních opatření.  

Za Rekonstrukcí státu stojí dvacet renomovaných protikorupčních organizací v čele s Transparency International, Ekologickým právním servisem a Oživením.

Z našich vlastních kampaní víme, jak korupce, klientelismus a plýtvání veřejnými prostředky a zneužívání pravomoci jde ruku v ruce s ničením životního prostředí.

Proto se Greenpeace stalo hrdým partnerem Rekonstrukce státu.

Témata