Greenpeace se připojilo k Šumavské výzvě

Novinka - 3 srpna, 2011
„Vyzýváme ředitele šumavského parku Jana Stráského a ministra životního prostředí Tomáše Chalupu, aby respektovali stanovisko vědeckých odborníků, aby okamžitě ukončili nelegální těžbu a aby zajistili, že bude národní park opět sloužit ochraně přírody a turistům,“ tak zní závěrečný požadavek „Šumavské výzvy“, k níž se Greenpeace připojilo na webu www.sumavskavyzva.cz.

Greenpeace odmítá aroganci politické moci, která vede k devastaci Národního parku Šumava, vyhýbá se dialogu s odbornou veřejností a občany a uchyluje se k  policejnímu potlačení pokojných protestů proti nelegální těžbě dřeva v nejcennějších zónách parku.

Na blokádě nelegálního kácení, u jejíhož zrodu stálo Hnutí Duha, se aktivisté Greenpeace podílejí od samého počátku.

Někteří z nich se stali dokonce ikonami blokády: například fotografie aktivistky Greenpeace Jany obletěla svět prostřednictvím českých médií i agentury Reuters. Po zásluze – Jana svůj nenásilný protest pojala s maximálním osobním nasazením, připoutaná ke stromu strávila dlouhé hodiny a s ledovým klidem snesla i proceduru policejního zatčení a eskortování. 

O zkušenostech a poznatcích aktivistů Greenpeace z blokády a o jejím dalším průběhu vás budeme informovat.

Témata