Jak zachránit běluhy? Máme plán, tvrdí Kanaďané

Novinka - 15 ledna, 2016
Zástupci kanadské provincie Manitoba zveřejnili plán vedoucí k ochraně světově největší populace běluh.

Počet běluh severních, které se vyskytují spíše ve studených arktických vodách, je zatím stabilní. Podle odborníků se však na zdraví populace a její bohatosti může podepsat rychle se měnící životní prostředí.

"Populace je dosud zdravá. Nyní ale máme vzácnou příležitost udělat něco včas a soustředit se na zachování celé populace, dokud není příliš ohrožována," soudí zástupce manitobské provinční vlády Tom Nevakshonoff.

15. ledna 2016 Běluha severní

Pro běluhy severní je charakteristické jejich bílé zbarvení, podle kterého byly pojmenovány.

Základem plánu, který má vést k zachování životního prostředí běluh, je trvání na zákazu vypouštění odpadu z lodí do Hudsonova zálivu a také do ústí řek, které se do něj vlévají. Právě Hudsonův záliv se v letním období stává domovem desítek tisíc běluh.

Na 60 000 zástupců tohoto druhu se sem v létě pravidelně přichází vykrmit a přivést na svět nové potomstvo.

Přesto v manitobském plánu chybí podle odborníků například to, jak bude vypadat ochrana běluh v souvislosti s vzrůstající frekvencí lodní dopravy v zálivu a jeho okolí.

15. ledna 2016 Běluha severní

Jako akustické zrcadlo slouží běluhám zvláštní útvar na hlavě, který se přezdívá také jako "meloun".

Zatím se naštěstí zdá, že se běluhy současnému lodnímu provozu stačily přizpůsobit. Únik ropy či chemikálií z projíždějících lodí do zálivu by však mohl způsobit přírodní katastrofu.

Zvířata patří mezi důležité prvky místního turistického průmyslu. Jeho hodnota se v přepočtu odhaduje na přibližně 150 milionů korun.

Není tak divu, že jsou na něm finančně závislí místní obyvatelé, jejichž počet postupně roste. Ekologické problémy tak může přinést rozšiřování stávajících přístavů, které jsou nedílnou součástí rozvíjejícího se turistického ruchu.

15. ledna 2016 Běluha severní

Lokality obývané běluhami patří mezi turisty vyhledávané oblasti.

Běluhy severní jsou typické svým sněhobílým zbarvením, podle něhož dostaly i svůj název. Mohou dorůstat až 6 metrů, obvyklejší velikost se však pohybuje kolem 4,5 metrů.

Hmotnost běluhy dosahuje až 1,2 tuny.

Autor: adr