Jak zastavit ohně spalující Indonésii? Čtyřmi způsoby

Novinka - 6 listopadu, 2015
Vypořádat se s následky lesních požárů v Indonésii nebude rychlé. Naštěstí je to ale stále zvládnutelné. Krajina je však výrazně poškozena lidskými zásahy a krátký déšť ji už bohužel nespasí.

Od srpna jsou lesy masivně zapalovány, aby vznikl prostor pro komerční plantáže – praktika používaná po desetiletí.

Letošní klimatický jev El Niňo však způsobuje extrémní sucho. Jedovatý kouř se proto nepřestává linout z ohněm zasažené země a nepolevuje.

I proto se pro takovou činnost vžily výrazy jako „zločin proti lidskosti“, „největší environmentální zločin 21. století“, či "v současnosti nejhorší klimatická krize světa“.

Situaci ještě výrazně zhoršuje skutečnost, že přibližně polovina těchto požárů se odehrává na rašeliništích, která jsou jedním z hlavních globálních úložišť uhlíku a hoří v hloubce několika metrů.

13-letá sestra drží svého sedmiměsíčního bratra, který trpí infekcí dýchacích cest.

:. 13-letá sestra drží svého sedmiměsíčního bratra, který trpí infekcí dýchacích cest.

V těchto dnech rychlost uhlíkových emisí z indonéských požárů předstihla celou ekonomiku USA.

Díky krátkému dešti na Sumatře a Kalimantanu tento týden došlo k lehkému zmírnění situace, ale krize není ani vzdáleně zažehnána.

Dokud společnosti ničí pralesy a odvodňují rašeliniště a vláda je nečinná ohledně vymáhání zákonů, pak se požáry a kouř budou stále vracet. Tady jsou cesty, jakými lze zastavit tuto ničivou pohromu.

1. Okamžité ukončení kácení pralesů

Zastavení destrukce lesů je jedním z nejsnadnějších a ekonomicky nejefektivnějších způsobů, jak předejít katastrofické změně klimatu.

Odhaduje se, že letošní požáry budou stát indonéskou ekonomiku 14 miliard amerických dolarů.

Spálená krajina Sumatry.

:. Spálená krajina Sumatry. FOTO: Andri Tambunan / Greenpeace

Všichni dodavatelé zemědělských komodit musí okamžitě ukončit kácení pralesů a jakékoliv další odvodňování rašelinišť.

2. Pečlivý monitoring

Provinilé společnosti musejí být pod dozorem, musejí být monitorovány nezávislými organizacemi typu Greenpeace.

Zároveň musejí tyto firmy převzít odpovědnost za jakoukoliv potenciálně nebezpečnou a nelegální činnost.

Odborníci Greenpeace už mají v rukou první mapy, které popisují část území se 112 000 ohnisek požárů. Ty se v jihovýchodní Asii odehrávaly od 1. srpna do 26. října tohoto roku.

Nyní už víme, že téměř čtyřicet procent požárů vypuklo uvnitř DOSUD zmapovaných koncesí, to znamená na půdě, kterou indonéská vláda udělila společnostem na těžbu a rozvoj plantáží.

Devastovaná krajina jihovýchodní Asie.

:. Devastovaná krajina jihovýchodní Asie. FOTO: Andri Tambunan / Greenpeace

Ukazuje se, že společností spojenou s většinou těchto požárů je Asia Pulp & Paper, která je největším držitelem koncesí v Indonésii. Její minulost je navíc poskvrněna odlesňováním.

Jak jsme již nastínili výše, detailní mapy všech území, které jsou pod správou dalších firem, zatím nemáme k dispozici. Asia Pulp & Paper je zatím jedinou společností, která zveřejnila detailní mapy ukazující přesnou polohu koncesí její i jejích dodavatelů.

Indonéská vláda nedávno zamítla žádost Greenpeace o zveřejnění nejnovějších map koncesí pro účely analýzy. Další společnosti poskytly o svých pozemcích a o koncesích svých dodavatelů velmi málo informací, což člověka nutí k otázce – co skrývají?

3. Zaplavit, opravit, zrevitalizovat

Minulý rok indonéský prezident Jokowi slíbil ochranu rašelinišť a projevil svou solidaritu zahrazením odvodňovacího kanálu, aby zastavil vysušování rašelinného pralesa na Sumatře. Od té doby nebyla tato oblast letošními požáry zasažena.

Pracovník Greenpeace se na Sumatře snaží vypořádat s následky požárů. © Rony Muharrman / Greenpeace

:. Pracovník Greenpeace se na Sumatře snaží vypořádat s následky požárů. © Rony Muharrman / Greenpeace

Minulý týden zopakoval stejný slib a volal po moratoriu na udělování licencí na koncese na rašeliništích poté, co nejméně 10 lidí zemřelo kvůli respiračním onemocněním zapříčiněným kouřem. Je načase, aby prezident Jokowi dostál svému slibu.

Opětovné zaplavení a zavádění dalších opatření vodního managementu v kritických rašelinných oblastech může prudce snížit riziko požárů. Toto řešení Greenpeace navrhuje již roky.

4. Spolupracujme a bojujme proti lesním požárům

Spolupracujme společně, podepisujme petice a přinuťme politiky i zúčastněné firmy, aby ukončili odlesňování.

Předsvědčujme také neustále jednotlivé drobní farmáře, aby se vyhnuli používaní technik „slash and burn“ („přesunout se a vypálit“) k tomu, aby si vytvořili prostor pro novou sadbu.

Greenpeace rovněž vyzývá palmařské a papírenské společnosti, aby dodržovaly úplný zákaz kácení pralesů, aby neničily prastará rašeliniště v Indonésii.

Přidejte se v tomto úsilí k nám! Podepište petici.