Je nejvyšší čas zastavit změny klimatu! Přidejte se k našemu pochodu

Novinka - 4 listopadu, 2015
Přidejte se k nám! Pochod za klima, spravedlnost a pracovní místa začíná v neděli 29. 11. v 15:00 na Václavském náměstí.

Změna klimatu nás přivedla na rozcestí. Konec prosince bude pro naší planetu důležitým milníkem. Světoví lídři se setkají v Paříži a rozhodnou o tom, jakým směrem se svět vydá. Podaří se odvrátit katastrofické scénáře klimatické změny, nebo politici s lobby fosilního průmyslu za zády opět selžou? Nenechte osud svůj ani osud naší planety pouze v rukou politiků a přidejte se k celosvětovému klimatickému hnutí.

V neděli 29. listopadu, den před začátkem pařížské klimatické konference, svolávají ekologická a sociální hnutí, církve i odbory po celém světě shromáždění na podporu občanských požadavků. Klimatický pochod půjdou lidé například v Berlíně, Amsterdamu, Paříži, Londýně a tentokrát i v České republice, v Praze. Přidejte se k nám! Pochod za klima, spravedlnost a pracovní místa začíná v neděli 29. 11. v 15:00 na Václavském náměstí.


Největší ekologická katastrofa 21. století právě probíhá. Indonésie se změnila v peklo. Za rozsáhlé požáry může lidská činnost - vysoušení rašelinišť spolu s kácením a vypalováním deštných pralesů kvůli papíru a palmovému oleji. Místní lidé utíkají před kouřem, nebo v něm žijí a dýchají ho. Zvířatům rapidně ubývá životní prostor. Jedinečné endemické druhy vymírají v plamenech. A každý den se do vzduchu uvolní více CO2, než vyprodukuje celá ekonomika USA. 

Změny klimatu ohrožují naši buducnost i budoucnost naší planety. Jejich ničivé dopady můžeme pozorovat již dnes. Častější výkyvy extrémního počasí, davastující povodně a spalující sucha, oteplování a okyselování oceánů nebo tání ledovců jsou realitou. Realitou, jejíž důsledky pociťují především nejchudší obyvatelé málo rozvinutých oblastí naší planety.

Dopady změn klimatu ohrožují potravinovou bezpečnost, přístup k pitné vodě a zvyšují rizika ozbrojených konfliktů, kvůli kterým musí miliony lidí opouštět své domovy. Samotné změny klimatu posouvají klimatické a vegetační pásy a budou mít dalekosáhlé socioekonomické dopady, které mohou zapříčinit migraci desítek miliónů lidí za příznivějším prostředím.

 

Kvůli těžbě ropy z ropných písků a břidlic se kácí divoké a husté lesy v Kanadě. Nahrazuje je měsíční krajina a obří průmyslové areály. S tím, jak fosilní paliva docházejí, volí se stále extrémnější způsoby, jak se k nim dostat.

Shoda klimatologů a dalších vědců ohledně rozhodujícího podílů lidských aktivit - především spalování uhlí a dalších fosilních paliv - na změnách klimatu je zřejmá. Světoví státníci se taktéž shodují, že změny klimatu představují extrémně závažnou hrozbu. Přesto selhávají při prosazování řešení, která jsou navíc známá a dostupná. V prosinci se v Paříži opět setkají, aby dohodli novou globální dohodu o snižování emisí skleníkových plynů. Po fiasku z Kodaně v roce 2009 je patrné, že se nemůžeme na politiky spolehnout a očekávat dohodu, která dostatečně sníží emisí skleníkových plynů tak, abychom odvrátili katastrofické scénáře dopadů změn klimatu.

 Neschopnost a neochota politiků byla impulsem vzniku celosvětového klimatického hnutí. Environmentální organizace, ekologické a sociální hnutí, odbory, církve, studenti, vědci a progresivní firmy po celém světě chtějí politikům dát jasný vzkaz, že bez ohledu na jejich liknavost, budou prosazovat změny, které omezí dopady změn klimatu.

Co je největším ekologickým průšvihem a největším zdrojem uhlíkových emisí u nás? Masivní těžba uhlí a jeho spalování v elektrárnách. Každý obyvatel ČR vypustí na hlavu ročně do ovzduší 12,5 tuny CO2, z toho většina připadá právě na uhelnou energetiku.

Cestou k udržitelné budoucnosti je nejen individuální omezení dopravy, omezení spotřeby masa či zastavení plýtvání jídlem a dalšími zdroji. Změny klimatu nezastavíme, pokud budeme dále spalovat uhlí a další fosilní paliva. Prosazení obnovitelných zdrojů energie přes odpor velkých energetických korporací, vyšší energetická účinost průmyslu a energetické úspory jsou nevyhnutelné pro energetickou revoluci, která sníží emise skleníkových plynů na takovou úroveň, abychom se vyhnuli ekologické a humanitární katastrofě.

Podmínkou řešení je jejich spravedlnost. Úspory energie se musí projevit na účtech domácností, podporovat je třeba decentralizované obnovitelné zdroje ve vlastnictví lidí či obcí a rozvoj a modernizaci průmyslu i energetiky, která zajistí dostatek “zelených” pracovních míst.