Kanadská agenda podporující těžbu ropy hrozí, že zničí Arktidu

Novinka - 28 května, 2013
Ve stejnou chvíli, kdy Kanada oficiálně přebrala předsednictví Arktické rady, Greenpeace poslalo přímou zprávu delegacím na schůzce ministrů ve švédském městě Kiruna. Zároveň zveřejnilo mezinárodní online petici, která vyzývá Kanadu, aby kladla zájmy lidí a životního prostředí před zájmy ropných společností.

Arktická rada měla být fórem, které bude zajišťovat trvalou udržitelnost a ochranu životního prostředí v arktickém regionu, ale administrativa kanadského premiéra Harpera naznačuje, že využije tohoto fóra k tomu, aby podporovala průmyslový rozvoj v Arktidě.

Nezůstaneme mlčky přihlížet a nenecháme Harperovu administrativu využít následujících dvou let k tomu, aby posílila svou ničivou průmyslovou agendu v Arktické radě,“ řekla Christy Ferguson, arktická kampaniérka v Greenpeace Kanada. „Pokud má Harper v plánu udělat Arktidě totéž, co udělal Kanadě, každý, kdo se zajímá o budoucnost této křehké oblasti, by měl být zděšený.

Greenpeace před Arktickou radouNa schůzce ministrů Arktické rady ve švédské Kiruně vyhlásila ministryně zdravotnictví Leona Aglukkaq kanadskou agendu na následující dvouleté předsednictví. V rozhovoru, který předcházel schůzce, prohlásila Aglukkaq a další kanadští představitelé, že průmysl by měl mít v Arktické radě větší slovo.

Tento směr, kterým se chce Kanada ubírat, byl potvrzen programem, který Aglukkaq předložila ve Švédsku a který zcela selhal v tom, že nezahrnoval jakoukoli podstatnou akci arktických států vedoucí k řešení klimatických změn nebo směřování k jakékoliv domluvě, jak se vyhnout ropným únikům. Navzdory hlasitému volání po aktivnějším přístupu ze strany pracovních skupin Rady, vědců a mnoha ministrů, kteří se schůzky zúčastnili, zasedání skončilo bez jakýchkoli plánů, které by vedly k vytvoření mezinárodních smluv na regulaci emisí černého uhlíku nebo k zastavení arktické ropné horečky.

Nedostatečnost plánů vedoucích k ochraně prostředí, které byly na této schůzce předloženy, je alarmující. Zejména když se k tomu přidají prohlášení kanadských představitelů o tom, že průmysl potřebuje více příležitostí k tomu, aby mohl do budoucnosti Arktidy hovořit,“ řekla Ferguson. „Rozhodnutí o tom, co je pro tento region bezpečné a trvale udržitelné, by nemělo být učiněno společnostmi, které jsou odhodlané získat profit z jeho destrukce. Arktická rada by měla být fórem usilujícím o ochranu před environmentálními katastrofami, jako jsou úniky ropy, a fórem bojujícím proti klimatickým změnám – neměla by jim to naopak ulehčovat."

Nechceme těžbu ropy v Arktidě

V průběhu minulého týdne účastníci paralelně probíhající konference všech arktických původních obyvatel, kterou spolupořádalo Greenpeace a ruský výbor Zachraňme Pečoru (Save the Pechora Committee), podepsali společné prohlášení na odpor proti těžbě ropy v Arktidě. Signatáři tohoto prohlášení se stali také dva trvalí účastníci Arktické rady – Rada arktických Atabasků a RAIPON, a dále národ Dene, První národ Atabasků Chipewyan, Shromáždění prvních národů v severozápadních teritoriích a Rada mladých Sámského parlamentu ve Švédsku.

Minulý týden se původní obyvatelé z celé Arktidy dožadovali svých dědičných práv, aby mohli promluvit a odmítli trvale neudržitelný rozvoj v Arktidě,“ řekla Kiera Kolson, aktivní arktická kampaniérka Greenpeace a členka národu Dene. „Leona Aglukkaq nehovoří za všechny lidi Severu – zejména ne tedy, kdy protlačuje destruktivní průmyslový vývoj v oblasti, která je již nyní narušena klimatickými změnami.“

Kanado, neznič Arktidu!
V Ottavě přivedli dobrovolníci Greenpeace ledního medvěda v životní velikosti na Parliament Hill a drželi cedule s nápisy: „Harpere: Těžba v Arktidě = Ropné úniky“ a „Kanado: Neznič i Arktidu“, na kterých srovnávali možnost environmentální katastrofy v Arktidě s toxickou realitou dehtových písků v Albertě.


Greenpeace věří, že v průběhu následujících dvou let musí Arktická rada předložit konkrétní výsledky ochrany životního prostředí a lidí, kteří na něm závisí, a to tím, že:

  • bude souhlasit s vývojem nových, závazných, obecných standardů, které se budou vztahovat na těžbu ropy a plynu mimo pobřeží, a to včetně zákazu těžby ropy v Arktidě, protože není možné dosáhnout toho, že bude únik ropy vyloučen preventivními opatřeními, ani toho, aby bylo možné následky úniku ropy odstranit.

  • podnikne novou okamžitou akci vedoucí k redukci emisí skleníkových plynů v Arktických státech, včetně, ale nikoli výhradně, akcí vedoucích ke snížení emisí černého uhlíku.

  • podnikne kroky vedoucí k vytvoření mořských rezervací, včetně podpory založení světové chráněné oblasti v centrálním Severním ledovém oceánu, v rámci vylepšeného plánu na ochranu arktické biodiverzity.

  • otevřeně formuluje rizika hrozící v důsledku trvale neudržitelného průmyslového rybolovu.

  • posílí účast původních obyvatel zajištěním jejich přednostního, naprostého, informovaného souhlasu ve všech rozhodováních Arktické rady a vyvine pracovní plán k zabezpečení transparentnosti a participace, který pomůže tyto výsledky zajistit.

Greenpeace usiluje o vyhlášení mezinárodně chráněné oblasti v neobydleném okolí severního pólu – oblasti, která by byla právně chráněná proti všem formám průmyslového rozvoje ve velkém měřítku, jako je těžba ropy nebo průmyslový rybolov. Více než 3 miliony lidí z celého světa již vyjádřily svou podporu Greenpeace kampani Zachraňme Arktidu (Save the Arctic).

Greenpeace si váží původních obyvatel a podporuje úplnou implementaci „Deklarace OSN o právech původních obyvatel“ jako nedílné součásti procesu rozvoje ekologicky a sociálně udržitelné společnosti se spravedlivými příjmy pro všechny. Greenpeace podporuje práva původních obyvatel na provádění tradičních aktivit jako je rybaření, lov, lov do pastí a shromažďování se na jejich tradičních územích.“