Komiks: Esperanza a kajaktivisté blokují vyplutí těžařské plošiny

Novinka - 23 září, 2015
Podívejte se na příběh aktivistů Greenpeace na lodi Esparanza, která se spolu s dalšími příznivci vydala blokovat cestu těžební plošiny Polar Pioneer na Aljašku. Nevšední pohled na tuto událost nabídl britský ilustrátor Robert Fresson.

Esperanza pronásleduje Polar Pioneer napříč Tichým oceánem

Cesta: Esperanza, jedna z lodí organizace Greenpeace, pronásleduje napříč Tichým oceánem těžební plošinu Polar Pioneer společnosti Shell. Plošina směřovala v letos v dubnu na Aljašku, kde měla být připravena k těžbě ropy. @Robert Fresson / Greenpeace

 

Aktivisté Greenpeace čekají na vhodnou příležitost

Příležitost: Aktivisté Greenpeace na palubě Esperanzy čekají na vhodnou příležitost k nalodění na obří těžební plošinu. Její pohyb sledují přes palubní okénko. @Robert Fresson / Greenpeace

 

Aktivisté Greenpeace se připravují na nalodění na Polar Pioneer

Příprava: Aktivisté se připravují na palubě Esperanzy k nalodění na těžební plošinu Polar Pioneer. @Robert Fresson / Greenpeace

 

Aktivisté vyrážejí k těžební plošině Shellu

Člun: Od Esperanzy vyrážejí aktivisté v malém člunu k arktické těžební plošině společnosti Shell. @Robert Fresson / Greenpeace

 

Aktivisté v kajacích se blíží k těžební plošině Shellu

Kajaktivisté: Mírumilovní aktivisté se v kajacích postupně blíží k těžební plošině, kterou společnost Shell zakotvila v přístavu v Seattlu. Odtud se má plošina vydat do Arktidy. Termín "kajaktivista" se rychle ujímá a stává se symbolem letních akcí proti těžbě ropy. @Robert Fresson / Greenpeace

 

Zástup aktivistů blokuje Polar Pioneer v Seattlu

Obklíčení: Velká skupina "kajaktivistů" obklíčila plošinu Polar Pioneer na protest proti plánům společnosti Shell těžit ropu v Arktidě. @Robert Fresson / Greenpeace