Konec uhelného vyvlastňování

Novinka - 23 ledna, 2013
Pokud žijete v Horním Jiřetíně, Černicích, Karviné nebo v kterémkoliv z desítek českých měst a obcí ležících v dobývacím prostoru, můžete nyní spát o dost klidněji.

V centru Prahy před Úřadem vlády ČR se 12. září 2012 konala demonstrace proti rozšiřování uhelných a uranových dolů svolaná nevládními a ekologickými organizacemi a starosty obcí ohrožených energetickými plány ministra Martina Kuby. Martin Bouda / MEDIAFAX

Právě totiž nabyla účinnosti novela horního zákona, která z něj úplně a bez náhrady vypouští možnost vyvlastnění ve prospěch těžebních firem. Nečasova vláda tak po dvouletém zdráhání splnila svůj slib. Kamarádi v Jiřetíně a Litvínově mají co slavit. Vnucuje se ale samozřejmě otázka, jak dlouho to vydrží.

Ministr Kuba je bývalý anesteziolog a doktor záchranky.
Po oživování se mu zjevně stýská: v současnosti se totiž pilně pokouší o resuscitaci čerstvě zrušených paragrafů. Do připomínkového řízení poslal věcný záměr tzv. velké novely horního zákona, která vrací vyvlastňování zpět do hry. Nejde o doslovné opsání komunistických paragrafů, ale jejich výrazný facelift: brát lidem majetek už by mělo být možné pouze ve prospěch státu či státem ovládaných firem, za přiměřenou náhradu a pouze po předchozím souhlasu vlády.

Na první pohled to může znít docela sympaticky.

Zdá se totiž, že v Horním Jiřetíně, Černicích a v Karviné by mohli lidé i po Kubově novele zůstat v klidu: na zbourání jejich domů mají zálusk privátní firmy.

Ale katastrofický scénář by vypadal asi takto: Tykač pochopí, že se sám pod Horní Jiřetín nikdy nedostane. Udělá proto ČEZ nabídku - výměnu elektrárny Počerady za velkolom ČSA a několik miliard navrch.

Lom ČSA tak skončí v rukou Severočeských dolů, jejichž 100% vlastníkem je ČEZ - tedy státem kontrolovaná společnost, na kterou se omezení nevztahují. Stačilo by pak jen počkat na příští rudo-oranžovou vládu, která by odklepla zrušení limitů ve veřejném zájmu, a pro tisíce lidí žijících na uhlí bylo by vymalováno.

Z toho, že Kuba něco chce, ovšem nevyplývá, že to nakonec dostane. Od věcného záměru k prvnímu čtení ve sněmovně vede složitá cesta, která trvá i roky. První podstatná překážka číhala již v její první zatáčce.

Minulý pátek skončilo mezirezortní připomínkové řízení, ve kterém ke Kubovu návrhu vyjádřilo námitky hned několik jeho ministerstev. Ať už to dopadne jakkoliv, jen těžko to bude horší než v posledních 70 letech. Právě v roce 1943 totiž poprvé zavedla německá okupační správa do českého horního práva možnost vyvlastňovat obytné domy nebo továrny. Předtím, za první republiky i Rakouska-Uherska, bylo vlastnictví v zastavěných částech obcí pro těžaře nedotknutelné. Bude zajímavé sledovat, kterou z uvedených historických úprav se nakonec nechá inspirovat Kuba.

Autor: Jan Rovenský

Vyšlo v Hospodářských novinách 22.1. 2012