Otevřený dopis českých ekologických organizací předsedovi Vlády ČR

Novinka - 18 března, 2011
České ekologické neziskové organizace vyzvaly předsedu vlády Petra Nečase, aby se Vláda České republiky připojila k provedení zátěžových testů jaderných elektráren navržených na úterní mimořádné schůzce k jaderné bezpečnosti EU a zároveň nově zanalyzovala budoucnost tuzemské jaderné energetiky.

Vážený pane předsedo vlády,

v zájmu bezpečnosti a prosperity České republiky Vás žádáme, aby se vláda České republiky připojila k provedení zátěžových testů jaderných elektráren navržených na úterní mimořádné schůzce k jaderné bezpečnosti EU a zároveň nově zanalyzovala budoucnost tuzemské jaderné energetiky.

Otázka bezpečnosti jaderných elektráren se znovu ostře objevila v centru pozornosti světové veřejnosti v souvislosti s živelní pohromou a následnou jadernou havárií v Japonsku. Současná diskuse ale rovinu bezpečnostních rizik široce překračuje: v Evropě a po celém světě se dnes mluví o nové energetické koncepci, která s jadernými elektrárnami nepočítá.

Chápeme Vaše argumenty, že v Česku podobná živelní pohroma, k jaké došlo v Japonsku, nehrozí, že z tohoto důvodu není třeba podléhat mediální hysterii a znepokojovat veřejnost. Ani české ekologické organizace nezastávají názor, že je třeba vystupovat proti jaderné energetice na základě katastrofických scénářů a apokalyptických vizí.

Vaše vláda má v úkolech na letošní rok přípravu nové Státní energetické koncepce. Jsme přesvědčeni o tom, že nejen v kontextu aktuálních událostí je vhodný čas pro otevřenou debatu o budoucnosti energetiky v České republice. Stojíme před rozhodnutími, která ve svém důsledku budou znamenat, zda se postupně osvobodíme od vysoké závislosti na uhlí a uranu i dovozu ropy či plynu – a přitom snížíme znečištění i účty za energii.

Vědecké analýzy i dokumenty Evropské komise ukazují, že Evropa se nachází na křižovatce: může vykročit směrem ke konkurenceschopné moderní ekonomice a energetice, která se opírá o moderní vysoce účinné technologie, obnovitelné zdroje energie a nový typ inteligentních rozvodných sítí. Anebo může zakonzervovat energetický systém opírající se zejména o fosilní paliva a jadernou energetiku, a petrifikovat tak dosavadní ekonomickou strukturu. Máme možnost volby.

Jednou ze základních podob této křižovatky je pro Českou republiku otázka, zda potřebujeme stavbu nových reaktorů v jaderné elektrárně Temelín. Stavba, která spolyká několik stovek miliard korun, se už v okamžiku svého dokončení může ukázat jako zastaralá, patřící překonané energetické koncepci.

Loni české ekologické organizace představily propočtený plán založený na moderních inovacích Chytrá energie. Koncepce vychází hlavně z výsledků Pačesovy komise a další propočty pro ni vypracoval renomovaný Wuppertalský institut v Německu. Pokud se návrh uskuteční, český dovoz ropy a zemního plynu klesne o polovinu a produkce exhalací oxidu uhličitého o více než 80 procent. Koncepce rovněž potvrzuje, že můžeme zajistit dostatek energie pro zdejší domácnosti a průmysl, aniž bychom museli rozšiřovat uhelné doly a stavět nové reaktory.

Jsme přesvědčeni, že v zájmu České republiky je jít cestou snižování energetické spotřeby a obnovitelných zdrojů, která vede ke konkurenceschopnosti v střednědobém a dlouhodobém horizontu, k vytváření nových pracovních míst i k souladu ekonomických a ekologických cílů.

Vyspělé země dnes stojí před podobně závažným historickým přelomem, jakým byl přechod od industriální k post-industriální společnosti ve druhé polovině minulého století. Věříme, pane předsedo vlády, že se zasadíte o to, aby Česká republika v příštích letech nezůstala na okraji tohoto historického zlomu a nevřadila se na dlouhá léta mezi zaostávající země, nýbrž v příštích letech využila nabízených čistých a efektivních příležitostí k modernizaci domácí ekonomiky.

S úctou,

Čestmír Hrdinka, výkonný ředitel Greenpeace ČR
Petr Machálek, ředitel Hnutí DUHA
Monika Machová Wittingerová, předsedkyně sdružení Jihočeské matky
Romana Panská, předsedkyně Calla – Sdružení pro záchranu prostředí
Kateřina Ptáčková, ředitelka Zeleného kruhu
Pavel Vlček, předseda Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí, o.s

 

Předseda Vlády ČR
RNDr. Petr Nečas
Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1