Otevřený dopis ministru životního prostředí

Novinka - 12 března, 2012
V reakci na jeho stanovisko k výsledkům jednání Rady ministrů životního prostředí EU zaslalo dnes Greenpeace ministru Chalupovi otevřený dopis.

Vážený pane ministře,

rádi bychom vyjádřili hluboké znepokojení nad postojem Vás i celé české delegace na jednání ministrů životního prostředí Rady Evropy, a to především nad podporou některých návrhů Polska a snahou zabránit potřebnému snížení emisí skleníkových plynů, které je klíčové pro naši budoucí stabilitu a prosperitu.

Vaše pozice je zcela v rozporu s ochranou životního prostředí i s udržením dlouhodobé konkurenceschopnosti České republiky. Požadavek, aby byly cíle snižování emisí po roce 2020 nezávazné, je nepřijatelný a znamenal by pro nás v budoucnu závažné negativní ekonomické a ekologické dopady.

Pro podporu investic ke snížení emisí skleníkových plynů je zapotřebí stanovit jasné závazné emisní cíle. Ty zajišťují stabilní investiční prostředí a stimulují podniky k přijetí tolik potřebných opatření, především ke zvýšení energetické účinnosti a výrobě energie z obnovitelných zdrojů. Pouze indikativní cíle by zároveň omezily či dokonce znemožnily získání finanční podpory na klimatická opatření od Evropské unie.

Razantní snížení emisí skleníkových plynů je bezpodmínečné k tomu, abychom zabránili těm nejzávažnějším dopadům změn klimatu. Vaše snahy bránit stanovení závazných emisních cílů jsou v naprostém rozporu s vědeckými poznatky a představují z dlouhodobého pohledu ohrožení naší ekologické i ekonomické stability.

Žádáme Vás proto, abyste nezpochybňoval nutnost přijmout závazné ambiciózní emisní cíle a aktivně podporoval jejich přijetí na evropské úrovni.

 

S pozdravem

Dr. Čestmír Hrdinka

výkonný ředitel Greenpeace ČR

Na vědomí: RNDr. Petr Nečas, předseda vlády