Pálení ostravských kalů začalo – jak bude pokračovat?

Novinka - 14 března, 2012
Jedovaté kaly z ostravských ropných lagun začala spalovat cementárna Lafarge na Litoměřicku. Celkově by se mělo jednat o přibližně 110 tisíc tun materiálu, který měl původně skončit jako „ alternativní palivo“ v polských elektrárnách. Tamní inspekce životního prostředí jej ale prohlásila za nebezpečný odpad, a tak proletí komínem v Čížkovicích.Greenpeace s pálením nebezpečného materiálu z ostravských lagun od samého počátku nesouhlasí. Namísto toho prosazujeme seriózní vyhodnocení a porovnání dostupných technologií pro likvidaci kalů tak, aby byla vybrána metoda nejohleduplnější vůči zdraví lidí a životnímu prostředí.

Žaloba na ministerstvo

Zapojili jsme se proto v této věci do komunikace s odpovědnými úřady: nejprve jsme podali odvolání proti rozhodnutí kraje a následně i žalobu na ministerstvo životního prostředí.

V čem tkví problém s kaly?

Kaly měla v rámci miliardové zakázky zlikvidovat firma Geosan. Dostala se ale do problémů: podle smlouvy měla dokončit odtěžení kalů v roce 2011 a „nadějný“ vývoz nebezpečných kalů do Polska zastavila tamní inspekce životního prostředí.

Geosan tak přišel na poslední chvíli s jiným překvapivým řešením: vozit tento nebezpečný materiál přes celou republiku na litvínovskou skládku firmy Celio a během následujících nejméně pěti let jej postupně spálit v cementárně v Čížkovicích.

Likvidace kalů má mnoho vážných nedostatků od začátku: velmi podezřelá je už klasifikace kalů jako paliva, nikoli jako nebezpečného odpadu, za jaký jej označili v Polsku. Dochází navíc k odchylkám od původně schválené technologie. Například zneutralizované kaly, které se mají pálit v Čížkovicích, jsou oproti původnímu projektu nehomogenizované (nepromíchané), a z toho důvodu může každý vagón odpadu obsahovat jiné látky. Každá várka, která se bude pálit, tak může produkovat jiné škodliviny, což neodhalí žádná spalovací zkouška.

Kam s ním?

Další stovka tun kalů na Ostravsku stále zbývá, ale žádné velké spalovací zařízení nemá zájem. Po vlně prostestů obyvatel severních Čech o něj už nejeví zájem ani čížkovická spalovna. Jak bude tedy likvidace ostravských kalů pokračovat, je zatím otevřená otázka. 

Greenpeace je přesvědčeno, že problém je potřeba řešit nikoli spalováním, nýbrž kvalitní technologií, která minimalizuje rizika pro lidské zdraví a životní prostředí.