První krok: Indonéská rašeliniště jsou pod ochranou státu

Novinka - 11 listopadu, 2015
Dalo by se říci, že Indonésie konečně po mnoha přešlapech vykročila správným směrem. Vláda totiž s okamžitnou platností vydala nařízení vedoucí k ochraně zdejších přírodních rašelinišť.

Katastrofické požáry, kvůli kterým se plocha indonéských pralesů den za dnem rychle zmenšovala, nyní ubírají na síle.

Hasit je pomáhají četné deště, které během uplynulých dnů zasáhly indonéské území. Vzduch je ale podle místních stále nedýchatelný.

Ohněm zdecimovaná krajina Palangka Raya. Kouř z požárů už zabil více než 110 000 Indonésanů.

:. Ohněm zdecimovaná krajina Palangka Raya. Kouř z požárů už zabil více než 110 000 Indonésanů. 

Krizová situace ale stále není vyřešena. Nátlak veřejnosti a povážlivě narušené životní prostředí přiměly indonéský parlament k tomu, aby přijal preventivní kroky omezující vypuknutí dalších rozsáhlých požárů.

Vláda tak vydala nařízení vedoucí k ochraně zdejších přírodních rašelinišť. Ty tak nově nesmějí být přeměněny na plantáže palem olejných.

Zákaz ničení rašelinišť

Rašeliniště získaná nákupem koncesí nesmějí být podle nového nařízení jakkoliv narušována.

Vláda rovněž přikazuje, aby byly co nejrychleji zablokovány všechny odvodňovací kanály v blízkosti rašelinišť. Díky tomu se v oblasti zvýší hladina podzemní vody a předejde se samovznícení krajiny. Na rašeliništích rovněž nesmějí být zakládány ohně.

Děti si hrají v oblasti zamořené toxickým kouřem. Nemají kam jít. Před důsledky katastrofických ohňů neuteče téměř žádný Indonésan.

:. Děti si hrají v oblasti zamořené toxickým kouřem. Nemají kam jít. Před důsledky katastrofických ohňů neuteče téměř žádný Indonésan.

Pokud byly některé plantáže zničeny požáry, musejí být zalesněny. To se týká také oblastí, které byly záměrně vypáleny - ani zde se nesmějí zakládat palmové monokultury.

Tam, kde to bude možné, budou státní složky hledat patřičné viníky, kteří nesou odpovědnost za současný žalostný stav indonéské krajiny.

Dodržování zákonů? Pramalé, říkají ochránci přírody

"Zádrhel se ale skrývá v dodržování zákonů. Nová vládní politika musí například nejprve stanovit sankce, které hrozí za její porušení," míní zástupce Greenpeace Igor O’Neill.

Indonéská vláda a její nařízení jsou podle ekologů ignorována hlavně lokálními politiky. Ti bývají údajně korumpováni.

Přeplněné nemocnice obsadily celé rodiny i s malými dětmi. Všichni trpí onemocněním dýchacích cest.

:. Přeplněné indonéské nemocnice obsadily celé rodiny i s malými dětmi. Všichni trpí onemocněním dýchacích cest.

Během posledních dvou měsíců překonaly emise skleníkových plynů z indonéských pralesů a rašelinišť množství těch, které v horizontu dní vyprodukuje celá ekonomika USA.

Apel Greenpeace

Greenpeace proto apeluje na indonéského prezidenta Joko Widoda a společnosti, aby dodržely tyto kroky:

  • Zastavení destrukce 

Společnosti musejí trvat na tom, aby jejich dodavatelé chránili indonéské pralesy a rašeliniště.

  • Zajistění transparentnosti a odpovědnosti

Rozsah půdy a lesního porostu, který je v nájmu, musí být zveřejněn. Podniky musí spolupracovat a zajistit, že jejich dodavatelé budou řádně sledováni.

  • Férový obchod

Obchodníci musejí spolupracovat v rámci celého odvětví a ujistit se, že každá společnost, která svou činností významně poškozuje krajinu a vytváří tak další podmínky pro požáry, například odvodńováním rašelinišť či kácením lesa, bude vyřazena z trhu.

  • Návrat do původního stavu

Jakýkoliv lesní porost, který byl zničen ohněm, musí být nahrazen. Další obnova musí proběhnout v ohrožených lesních rašeliništích, které byly zasaženy požáry.

  • Řešení situace

Obyvatelům Indonésie musejí být poskytnuty specifické pobídky a výhody k tomu, aby nepřicházeli o své živobytí za předpokladu, že podporují ochranu a obnovu lesů. Mezi ně patří zlepšení surovinové výtěžnosti v rámci stávajících plantáží.