Thatcherová, Bush, Moldan, Lomborg… prezidentův seznam nepřátel svobody se zdá být nekonečný

Novinka - 27 srpna, 2009
Prezident Václav Klaus zítra pokřtí svou novou knihu nazvanou „Modrá planeta v ohrožení“. V její předmluvě uvádí: „Kniha není věnována klimatologii, ale spíše ideologii environmentalismu pohledem ekonoma (a politika).“ Jak je z předmluvy i z jiných prezidentových textů patrné, v centru této environmentální ideologie podle něj stojí „sporná myšlenka globálního oteplování a ještě daleko spornější myšlenka dominantního vlivu člověka na globální klima.“ Všechny ty, kteří volají po mezinárodní akci na ochranu klimatu a snižování emisí skleníkových plynů, označuje pan prezident již tradičně za „nepřátele svobody.“

Prezident Václav Klaus otevírá tiskovou konferenci v kavárně Slavia.

Možná by stálo za to, kdyby se Hradem vybraní novináři, kteří se smějí zítřejšího křtu knihy účastnit, pana prezidenta zeptali, jestli za nepřátele svobody skutečně považuje i konzervativce, kteří berou ochranu klimatu vážně (či, řečeno s Ladislavem Jaklem, „oteplovače“). V první řadě pak Klausův známý vzor, Margaret Thatcherovou. Byla to právě „železná lady,“ kdo jako první významný evropský politik již před dvaceti lety hlasitě upozornila na nebezpečí, které lidstvu i přírodě hrozí, pokud budou dál nekontrolovatelně růst průmyslové emise skleníkových plynů.


"To, co nyní provádíme světu, degradací půdy, znečišťováním vod a vypouštěním skleníkových plynů do ovzduší s bezprecedentní rychlostí - to všechno je pro Zemi nová zkušenost. Je to lidstvo a jeho aktivity, co mění životní prostředí naší planety zničujícím a nebezpečným způsobem. ... Co s tím jako světové společenství budeme dělat? ... V některých oblastech je primárně na jednotlivých státech a skupinách států, aby učinily potřebné kroky. Ale problém globální změny klimatu je jedním z těch, který nás ovlivňuje všechny a akce k jeho řešení bude účinná pouze v případě, že bude provedena na mezinárodní úrovni." (Projev Margaret Thatcherové z 8. listopadu 1989 ve Valném shromáždění OSN)


„I když taková akce bude stát jistě mnoho, věřím, že to budou dobře a nezbytně vynaložené peníze. Zdraví ekonomiky a životního prostředí na sobě totiž absolutně závisí.“ (Projev M. Thatcherové v Royal Society, 1988)


Bývalá britská premiérka  se přitom takto nerouhá sama. Fakt, že globální změny klimatu mají co do činění s lidskou činností a je třeba proti nim něco dělat, dnes sdílí nejen drtivá většina vědecké klimatologické obce, ale připouští jej i Klausem dříve oblíbený a hojně citovaný Bjorn Lomborg či bývalý americký prezident George W. Bush. Nemluvě o Bedřichu Moldanovi, senátorovi a dlouholetém expertovi ODS na otázky životního prostředí či o současném předsedovi britských konzervativců, Davidu Cameronovi.

Témata