Toxický kruh se uzavírá.

Greenpeace uveřejnilo analýzy oblečení světoznámých značek.

Novinka - 23 srpna, 2011
Greenpeace dnes zveřejnilo další studii, která odhaluje souvislosti mezi znečištěním řek a textilním průmyslem. Studie „Špinavé prádlo II“ je pokračováním globální kampaně Detox, v jejímž průběhu už na požadavky Greenpeace přistoupila největší světová oděvní firma Nike. Nově se navíc ukazuje, nakolik se rizika týkají i České republiky.

Toxický kruh se uzavírá

Oblečení a jeho globální cyklus

Dnes zveřejněná studie přinesla alarmující výsledky: odhalila přítomnost nonylfenolethoxylátů (NPEs) v oblečení 14 světoznámých oděvních značek včetně Adidas, H&M a Abercrombie and Fitch.  Jedná se o chemikálie, které se rozkládají na nonylfenol (NP)– toxickou persistentní látku, která narušuje funkci hormonů.

NPEs obsahovalo 52 ze 78 testovaných produktů. Nalezeny byly v oblečení, které bylo vyrobeno a koupeno na různých místech po celém světě včetně České republiky.

Naše předchozí šetření – studie „Špinavé prádlo“ -  odhalilo, že právě z textilních továren, které vyrábějí oblečení pro světoznámé textilní značky, unikají do řek jedovaté persistentní látky včetně nonylfenolu.  Proto jsme v rámci kampaně „Detox“ vyzvali hlavní hráče na trhu, aby odstranili z celého výrobního procesu nebezpečné látky.  Naši výzvu zatím přijaly firmy Puma a Nike.

Textilní továrny vyrábějící oděvy velkých světových značek jsou dnes převážně v Asii. Skutečnost, že NPEs jsou obsaženy i ve výrobcích, ovšem  indikuje problém, který se přímo dotýká České republiky a EU. Přesto, že jsou tam tyto látky ve většině průmyslových aplikací zakázány, stále unikají do místních řek.

Zatím nejsou k dispozici žádné jasné informace, co je zdrojem úniků těchto látek v Česku. Studie Špinavé prádlo II naznačuje jednu z možných  příčin.

Více informací najdete v tiskové zprávě.

Témata