Toxický kruh se uzavírá

Novinka - 26 června, 2013
V roce 2011 jsme upozornili, že nebezpečný nonylfenol stále uniká do českých řek. V rámci Detox tour jsme sbírali důkazy o přítomnosti této látky v českých řekách. Zároveň jsme vydali několik studií, které odhalily její toxický koloběh, včetně toho faktu, že se uvolňuje při praní z textilu, a tak se dostává do řek. To vše nám pomohlo přimět zatím 16 světových výrobců a jejich dodavatelů, aby tuto, ale i další nebezpečné látky, přestali používat. Dalším úspěchem těchto aktivit je, že byl nonylfenol minulý týden zařazen na kandidátní listinu nařízení REACH. Pomalu se tak uzavírá jeho „toxický“ kruh.

Detox Tour

Na kandidátní listinu jsou zařazovány látky, které vzbuzují velmi vysoké obavy. Následně jsou podrobeny procesu povolování, který definitivně rozhodne o jejich osudu.

Jeho smyslem je povinně nahrazovat nebezpečné látky, ke kterým existují bezpečnější a dostupné alternativy. Nonylfenol je navíc navržen na úplný zákaz. Už nyní je jeho použití v EU omezeno, nicméně se nevztahuje na dovážený textil, odkud, jak dokázaly naše testy, uniká do vodního prostředí.

Detox Tour

Ze zařazení látek na kandidátní listinu vyplývají pro výrobce, dovozce a dodavatele určité právní povinnosti, ale hlavně je zajištěno právo spotřebitelů na informace o obsahu a důsledcích používání. Běžný občan tak může získat údaje o jejich výskytu v prodávaných předmětech včetně textilu a obuvi, ve kterých jsme nebezpečné látky opakovaně nalezli. 
Jak na to se dozvíte na letáku, který jsme vydali v roce 2007.

A na jaké látky se ptát? Seznam prioritních nebezpečných látek, které se vyskytují v textilním zboží, naleznete v našem Průvodci nákupem netoxického oblečení.

Témata