Uhelný projekt v Turecku skončil, a tak se smutek mění v radost

Novinka - 28 listopadu, 2014
Západoturecká vesnice Yirca zažila v posledních dnech střídání smutku a nadšení. Vyhrála sice soudní při proti uhelnému projektu, avšak ztratila šest tisíc cenných olivovníků.

Jen pár hodin poté, co buldozery turecké stavební firmy Kolin Group srovnaly olivovníky se zemí, aby uvolnily místo uhelné elektrárně, byl projekt tureckým soudem jednohlasně prohlášen za ilegální. Žaloba podaná občany vyvolala takovou pozornost, že se od kontroverzního projektu veřejně distancovala i turecká vláda.

Jednalo se o vyvrcholení ostrého třítýdenního období, které začalo 21. října, když byli obyvatelé vesnice Yirca a aktivisté Greenpeace Mediterranean brutálně napadeni proto, že se snažili ochránit olivovníky a zabránit výstavbě uhelné elektrárny o výkonu 510 megawattů, kterou plánovala firma Kolin.

Od té doby drželi vesničané každou noc hlídky, aby olivový sad ochránili. Ve čtvrtek 6. listopadu opět čelili ostraze najaté firmou Kolin. Vesničané byli napadeni a zadrženi. Poté se přivalily buldozery, které zničily celý sad.

Smutek obyvatel a jejich pocit selhání se však brzy změnily v radostné nadšení, když turecký soud v pátek 7. listopadu rozhodl ve prospěch občanů a žaloby podané Greenpeace Mediterranean. Soud prohlásil, že snaze společnosti vyvlastnit půdu chyběl právní základ.

Plný rozsah soudního rozhodnutí však vyšel najevo teprve v pondělí 10. listopadu, kdy soud vysvětlil odůvodnění svého rozhodnutí a konstatoval, že turecké právo na ochranu olivových sadů nedovoluje společnosti postavit elektrárnu na navrhovaném pozemku.

Soud také rozhodl, že se proti rozsudku podle současných předpisů nelze odvolat.

Rozhodnutí je důležitým krokem v ochraně životního prostředí před nezodpovědnými investicemi v energetice. Je třeba přijmout bezodkladné kroky, aby se události ve vesnici Yirca neopakovaly v jiných částech země.

Rozhodnutí prokázalo správnost kroků učiněných vesničany a Greenpeace Mediterranean, kteří čelili zastrašování a nezákonnému pokusu firmy o převzetí půdy.

V posledních týdnech ostraha firmy Kolin sad oplotila a během noci se na něj vrhla, aby mohla pokácet stromy ještě před tím, než soud vůbec vydá rozsudek. Situace se vyhrotila ve čtvrtek v noci, kdy byly zničeny i zbývající stromy.

O víkendu začali vesničané s podporou Greenpeace Mediterranean znovu sázet stromy. Sice stále zarmouceni, ale již podpořeni rozhodnutím soudu.

Jak se objevovaly další dopady nezodpovědného jednání firmy, prohlásil turecký místopředseda vlády Bülent Arinç, že se “země nemůže vzdát životního prostředí kvůli pravidlům divokého kapitalismu”. Dodal, že: “ačkoli země potřebuje energii, olivovníky potřebuje také”.

Jednalo se o významné uznání důležitosti tureckých olivových hájů v zemi, která je už teď čtvrtým největším producentem oliv na světě a má v úmyslu stát se v roce 2023 druhým největším producentem.

Ačkoli existující legislativa chrání olivové sady před průmyslovým rozvojem, projekt firmy Kolin se snažil zákon obejít rozhodnutím o “naléhavém vyvlastnění”, které schválila vládní ministerská rada.

Obyvatelé vesnice Yirca a členové Greenpeace Mediterranean však věděli, že zákon je na jejich straně a že tato právní pře je spravedlivá a legitimní.

Společnosti jako Kolin ohrožují myšlenku, že udržitelné zdroje energie s sebou nutně nemusí přinášet oběti - v tomto případě olivové sady a živobytí místních ve vesnici Yirca.

Je znepokojující, že v zemi, která je těžce sužována špinavou uhelnou energií, nebezpečnou těžbou a znečištěním vzduchu, které zabíjí tisíce lidí v celém Turecku, existují plány na výstavbu dalších osmdesáti uhelných elektráren.

To znamená, že bitva ve vesnici Yirca je jen první z mnoha dalších.

Deniz Bayram je právníkem v Greenpeace Mediterranean

Témata