Vítězství na půdě OSN: Mořské rezervace jsou na obzoru

Novinka - 2 února, 2015
Je čas slavit. Po letech politického přešlapování a čtyřech dnech hektického vyjednávání na půdě OSN přišel zásadní průlom.

V sobotu 24. ledna nad ránem se vlády z celého světa dohodly na vytvoření právně závazné dohody na ochranu mořského života v oblastech za hranicemi národních teritoriálních vod. Toto historické rozhodnutí znamená, že začíná proces zavedení pravidel pro vytvoření mořských rezervací v mezinárodních vodách (tzv. high seas, volné moře), tedy v rozsáhlých částech oceánů, které patří i Vám, nám, každému.  Dohoda také znamená, že se posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), může být povinné před začátkem jakékoliv lidské aktivity, například těžby, před jejím začátkem.

Před deseti lety, kdy Greenpeace vydalo studii  Roadmap to Recovery (Cesta k obnově), průlomový návrh, který ukázal, jak je možné za použití sofistikovaně vytvořených ekologických kritérií a nejnovějších vědeckých dat navrhnout síť mořských rezervací ve volných vodách, se náš plán zdál být nemožný.

Koncept mořských rezervací následně získal širokou podporu mořských biologů, ochranářů i drobných rybářů.  Stal se i předlohou pro identifikaci mořských oblastí, které vyžadují ochranu, v rámci Úmluvy o biologické rozmanitosti OSN. Základ sítě rezervací tak byl na světě, ale chyběl právní mechanismus, jak takovou síť vytvořit.  To, spolu s kampaní za Úmluvu OSN o biodiverzitě v mezinárodních vodách, přilákalo tisíce podporovatelů po celém světě.

V roce 2012 se nám podařilo prosadit jeden z mála pozitivních výstupů konference Rio+20 – termín září 2015, do kterého OSN musí rozhodnout o zahájení jednání o této nové a klíčové dohodě o volných mořích.   

  

„Na začátku se zdají velké změny jako nemožné, na konci jako nevyhnutelné“

Bob Hunter - spoluzakladatel Greenpeace                    

 

No a minulý týden se hlasy tisíců podporovatelů mořských rezervací spojily s většinou států v OSN, které vystoupily na podporu vzniku rezervací. Dohromady tak vytvořily sílu, která zlomila několik, ale velmi mocných států, které se stavěly po léta proti vzniku rezervací. Konkrétně změna postoje Spojených států pro nás byla milým zadostiučiněním, protože to bylo právě USA, které řadu let vedlo „koalici odporu“ proti mořským rezervacím na volném moři.

Spojené národy svým rozhodnutím formálně uznaly, že správa oceánů znamená i ochrana oceánů a ne pouze „ řízení využívání mořských zdrojů.  Je to jedinečná příležitost přijmout globální standardy pro ochranu oceánů a integrovat pestrou mozaiku „oceánských“ organizací a podpořit tak spolupráci mezi těmi, kteří regulují mořský rybolov, těžbu, námořní dopravu a znečištění.  Samozřejmě, že to je velká výzva. Nastavit pravidla, která řídí ochranu největší biosféry na naší planetě, nebude snadné ani rychlé a implementace pravidel bude ještě delší proces. Ale vlna změny se právě zvedla, teď a tady.