Arktida: chladná, tajemná, magická – a ohrožená

Nová tematická sekce na našich stránkách

Novinka - 27 ledna, 2012
V posledních letech dochází k významným změnám, které mohou během několika málo let zásadně ovlivnit podobu Arktidy, jak ji dnes známe. Největší hrozbu představují globální změny klimatu a honba za posledními zásobami ropy. Ochrana Arktidy je proto jedním z nejdůležitějších mezinárodních témat, kterým se bude Greenpeace letos věnovat.

© Nick Cobbing / Greenpeace

Při pohledu na mapu světa je to bílá skvrna, která reprezentuje ohromný ledový příkrov kolem severní točny. Země věčného ledu, kde se rozkládá drsná a nehostinná, ale přitom nádherná a tajuplná krajina. Pokud však urychleně nepodnikneme kroky k mezinárodní ochraně této jedinečné části zeměkoule, bude brzy nutné všechny mapy překreslit a oblast kolem severního pólu přetřít modrou barvou.

Na našich stránkách právě přibyla nová tematická sekce, kde se dozvíte, z jakých důvodů čelí ledový vrcholek severní polokoule každým dnem stále větší hrozbě, proč si zaslouží ochranu a že je důležité jednat právě teď.

© Greenpeace / Nick Cobbing

Za to, že je dosud relativně neposkvrněným místem, vděčí Arktida bezpochyby své odlehlé poloze a extrémním podmínkám, které tu panují. I přes to zde najdeme mnoho pozoruhodných druhů zvířat – lední medvědy, tuleně, mrože, narvaly, řadu druhů ryb, kolonie ptáků a spoustu dalších tvorů, kteří byli schopni přizpůsobit se tvrdé polární přírodě. Ta se stala domovem i několika milionů lidí, jimž jejich pradávná kultura umožňuje žít v jednom z nejnevlídnějších prostředí na této planetě. Existence všech zdejších obyvatel – lidí i zvířat – však zcela závisí na přítomnosti ledu.

Vlivem oteplování dochází k jeho ubývání a vědci předpokládají, že pokud se tento trend nezastaví, dojde v nejbližších dekádách během letního období k jeho úplnému vymizení. To by však mělo dalekosáhlé důsledky pro celý arktický ekosystém.

Ropná plošina Leiv Eirikson provádí průzkumné vrty v Severním ledovém oceánu

© Greenpeace / Steve Morgan

 

Reakcí na toto alarmující zjištění však bohužel nejsou okamžité kroky, které by vedly ke snížení emisí skleníkových plynů a zastavení globálních změn klimatu. Místo toho se objevují nové projekty naftařských firem, které chtějí těžit zásoby ropy v doposud nedostupné oblasti Severního ledového oceánu. Důsledky případné ropné havárie v odlehlé oblasti s extrémními klimatickými podmínkami jsou však nedozírné. Těžba v Arktidě znamená jistou katastrofu – a otázkou není, zda k ní dojde, ale kdy se tak stane.Záchrana Arktidy před zkázou v důsledku globálních změn klimatu a devastace kvůli těžbě ropy je proto jednou z nejdůležitějších celosvětových priorit Greenpeace pro tento rok.

K výzvě za mezinárodní ochranu Arktidy chceme připojit i co nejsilnější hlas z České republiky. Nezáleží totiž na tom, že naše území neleží za polárním kruhem – Arktida je přírodním dědictvím a bohatstvím planety Země.

Patří nám všem a musíme ji chránit. 

Umění na ledě

Na dramatické ubývání ledu upozornilo Greenpeace i nevšedním uměleckým počinem, kterým byla celá zahájena loňská arktická expedice britských vědců na palubě našeho ledoborce Arctic Sunrise. Na kře v Severním ledovém oceánu vznikla obrovská zvětšenina světoznámého díla Proporce lidské postavy (známé také jako Vitruvius) od Leonarda da Vinci. Arctic Sunrise se tak na chvíli proměnil v plovoucí umělecký ateliér a na 81. stupni severní šířky, asi 800 kilometrů od severního pólu, vznikl „Tající Vitruvius“ – obrazec o velikosti čtyř olympijských stadionů, který vytvořil irský umělec John Quigley. © Nick Cobbing / Greenpeace