Babička presidenta Spojených států Baracka Obamy se připojuje k „Solární generaci“

Novinka - 20 srpna, 2009
Kogelo, Keňa, 20. srpna 2009 – Mladí Keňané spolupracující se „Solární generací“ Greenpeace řeší v současné době dvojici vzájemně provázaných problémů – problém nedostatku energie a problém klimatických změn: nainstalovali solární fotovoltaické panely na střechu školy senátora Baracka Obamy v Kogelu a na střechu domu matky Sarah – babičky amerického presidenta.

Babička Baracka Obamy

Matka Sarah říká: „Jsem velmi ráda, že můj dům byl takto vylepšen díky solární energii, a ujišťuji vás, že můj vnuk se o tomdoslechne. Solární energie je čistá, spolehlivá a snadno dostupná – na rozdílod petroleje, který je v této oblasti široce používán. Také jsme zaškolilimládež ve vesnici a všechny, kdo mohou pomoci s údržbou těchto systémů.“

Instalace solárních panelů je součástí 20denníhoworkshopu o obnovitelných energiích, jehož se účastní 25 lidí z „KiberaCommunity Youth Programme“ (1) a příslušníci komunity „Nyang’oma“ Kogelo. MladíKeňané přizvaní „Solární generací“ Greenpeace se toho již hodně dověděli o tom,jak solární fotovoltaické panely generují elektřinu, o jejich instalaci aúdržbě, o výrobě samonabíjecích solárních lamp a o marketingovémpotenciálu. Diskutovali také o riziku, které klimatické změny pro Afrikupředstavují. Robert Kheyi, koordinátor projektu „Kibera Community YouthProgramme“, říká: „Workshop a praktická instalace solárních panelů byly pro násklíčovou příležitostí, abychom podpořili a začali rozvíjet vlastní možnosti instalacíobnovitelných zdrojů. Nejen že jsme tak podnikli něco proti vlivům devastaceklimatických změn v Keni, ale je to také zdroj příjmů.“

Keňa, vedle řady dalších zemí tohoto kontinentu,stojí na čelním místě, pokud jde o nepříznivé vlivy změn klimatu: běhemposledních několika let zde došlo k drastickému snížení dešťových srážek.A sucho jitří problémy v zemědělství – což souvisí s malou výnosnostípůdy a její desertifikací, tj. půda se pomalu mění v poušť. Značnémnožství energie je v Keni získáváno z vodních elektráren, které díky tomupřestávají být spolehlivým zdrojem.

Čelit těmto výzvám tím, že investujeme do technologií pro výrobu solárníenergie, je tzv. „win‑win“ strategií. Znamená to posílení ekonomiky a současněochranu životního prostředí – díky zajištění přísunu spolehlivé a čistéenergie. Solární průmysl je připraven a je schopen dodávat potřebnou kapacitu.Žádné technické překážky zde nejsou, je třeba překonat pouze politické bariéry,abychom globální energetický sektor přebudovali.

 

„Nastal čas, aby industrializované země také něco vrátily. Na kodaňskémSummitu ke klimatickým změnám v prosinci tohoto roku president Obama aostatní světoví lídři se musí postavit za odvrácení dalšího klimatického chaosu– včetně schválení fondů na podobné projekty pro rozvojový svět, aby se mupomohlo jak v tom, aby se adaptoval, tak aby se zmírnily klimatickézměny,“ říká Abigail Jabines, koordinátorka kampaně Greenpeace pro „SolarGeneration“.

 

Greenpeace volá po příslibu 140 miliard dolarů ročně od nejbohatších zemína podporu klimatu, na zmírnění změn a na ochranu lesů v rozvojovém světě.Do rozhodující debaty OSN o klimatu v Kodani zbývá již jen 15 týdnů aGreenpeace proto vybízí světové vůdce, aby nezaostávali za inovativně smýšlejícímia konajícími mladými lidmi v Kibeře a Kogelu a změnili v Kodani svourétoriku v činy.

 

 

 

(1)     „KiberaCommunity Youth Programme (KCYP)“ seangažuje v několika iniciativách zaměřených na sociální, ekonomickéa environmentální problémy. Má základnu v Kibeře, druhém největším slumusvěta, v předměstí Nairobi. Původně vznikl v roce 2002 jako debatníklub. Dnes program pomáhá svým členům rozvíjet své schopnostiv oblastí veřejné promluvy, IT a v oblasti project managementu.Jednou z jeho výjimečných iniciativ je zaučovánímládeže v kompletaci solárních fotovoltaických minipanelů pro mobilnítelefony a pro rádia, což je činnost dostupná pro nízkopříjmové skupiny lidížijících v Kibeře. Členové KCYP jezdí do různých částí Východní Afriky a učí mládežkompletovat tyto solární fotovoltaické minipanely. KCYP získal mimo jinésvětovou cenu za čistou energii v kategorii výrobky v roce 2007.

(2)    „Solar Generation youth“ (www.solargeneration.org)(„Solární generace“) směřuje své aktivity do oblasti klimatických změn azasazuje se o obnovitelné energetické zdroje budoucnosti s nízkou mírouprodukce kysličníku uhličitého. Byla iniciována Greenpeace v roce 2003 a dojejích činností se zapojují mladí environmentální aktivisté mezi 14 a 25 letyvěku. Je aktivní v Egyptě, na Fidži, ve Francii, Německu, Indonésii, naFilipínách, v Polsku, Španělsku, Švýcarsku, Thajsku a Turecku. Spolupracujes partnery v Africe, Jižní Americe a Asii. Solar Generation pozvedá všeobecnépovědomí o klimatických změnách tím, že organizuje kampaně a projektyzaložené na realizacích konkrétních řešení, aby tak přiměla vládyk okamžitému jednání. Zapojuje rovněž ty, kteří formulují a činírozhodnutí na vysoké politické úrovni, na konferencích a důležitých akcích, abyzajistila, že nezůstanou hluší a slepí k potřebám budoucích generací. 

Témata