Cancún: klimatická konference v oteplujícím se světě

Novinka - 29 listopadu, 2010
Dnes začíná v mexickém Cancúnu dvoutýdenní maraton jednání signatářů stran Kjótského protokolu a Rámcové úmluvy OSN o změnách klimatu. Zástupci více než 190 států světa mají za úkol jednat o nové globální klimatické smlouvě, která by měla zajistit snížení emisí skleníkových plynů, pomoci zastavit odlesňování planety, zajistit pomoc nejchudším státům světa s adaptací na měnící se klima a s rozvojem moderních šetrných technologií.

ZACHRAŇTE KLIMA! To je výzva delegátům letošní Konference OSN o změnách klimatu v mexickém Cancúnu. Horkovzdušný balon vynesl vzkaz nad nedaleké prastaré mayské město Chichen Itza.

Potřebu celosvětové koordinované akce umocňuje nově zveřejněná zpráva Programu OSN pro životní prostředí (UNEP). Upozorňuje na to, že závazky ke snížení emisí, které jednající země v současnosti nabízejí, zdaleka nejsou dostatečné na zastavení oteplování. Ba naopak, pokud se závazky nezvýší, průměrná teplota planety by do konce století mohla stoupnout až o 4 °C. To by mělo katastrofické důsledky na přírodu i lidskou společnost. Zpráva Světové meteorologické organizace, zveřejněná před začátkem cancúnské konference, pak informuje o aktuálních koncentracích skleníkových plynů v atmosféře. Ty dosahují rekordních výší: koncentrace oxidu uhličitého jsou o více než třetinu (38 %) nad úrovní z roku 1750, druhého nejdůležitějšího skleníkového plynu,  metanu, je v atmosféře dokonce o 153 % více. 

ZACHRAŇTE KLIMA!

To je výzva delegátům letošní Konference OSN o změnách klimatu v mexickém Cancúnu. Horkovzdušný balon vynesl vzkaz nad nedaleké prastaré mayské město Chichen Itza. Greenpeace tak chce poukázat na fakt, že i nejvyspělejší civilizace se mohou zhroutit a pokud nic nepodnikneme, mohou mít klimatické změny devastující dopad na lidstvo. 

Globální dohoda však na programu letošní konference bohužel není. Nezbývá tedy než věřit, že politici z Cancúnu přivezou alespoň nějaké důležité dílčí dohody, např. o zamezení  globálního odlesňování či o založení speciálního fondu, který by pomáhal nejchudším zemím s adaptacemi na měnící se klima.

Magdalena Klimovičová, vědecká poradkyně Greenpeace ČR, k tomu dnes uvedla: „Věříme, že v Cancúnu bude zahájen proces k zajištění nových veřejných zdrojů financování opatření na ochranu klimatu a adaptací v rozvojových zemích s tím, že na klimatické konferenci v příštím roce v Jižní Africe dojde k implementaci těchto opatření. Přislíbené prostředky ale musí jít nad rámec plánované zahraniční rozvojové spolupráce a zohledněny by měly být zvláště potřeby nejzranitelnějších komunit v rozvojových zemích.“

Letošní rok přitom rozhodně nebyl na extrémní povětrnostní jevy skoupý: extrémní vedra v Rusku nebo katastrofální záplavy v Pákistánu byly ty nejsledovanější. Pokud nezačneme dostatečně účinně snižovat emise, může se stát, že místo současných desítek milionů lidí budou v brzké budoucnosti zažívat podobné katastrofy mnohonásobně větší počty lidí. Přitom celosvětová spolupráce by mohla neúnosnému oteplování zabránit stejně, jako se před 20 lety podařilo společným úsilím zastavit rozšiřování ozonové vrstvy.