Ekologické organizace představují konkrétní plán, jak proměnit českou energetiku

Chytrá energie

Novinka - 21 dubna, 2010
Ekologické organizace dnes představují koncepci Chytrá energie: konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou během čtyř desetiletí proměnit českou energetiku. Pokud se návrh uskuteční, klesne český dovoz ropy a zemního plynu klesne na polovinu a exhalace oxidu uhličitého budou o 88 % menší.

Chytrá energie - zelené inovace a nová odvětví mohou během čtyř desetiletí proměnit českou energetiku

 

 

Kalkulace dále potvrzují, že – a jak – lze zajistit dostatek energie pro české domácnosti a průmysl bez rozšiřování uhelných dolů a nových atomových reaktorů.

Program sestavený do více než stostránkové publikace vznikal několik let ve spolupráci s experty z renomovaného Wuppertalského institutu, který pro něj dělal nezávislé propočty. Využívá také výsledky Pačesovy komise. Je to vůbec první takto podrobný a konkrétní návrh, jak snížit české exhalace skleníkových plynů a dovoz paliv ze zahraničí, jenž u nás za 20 let vznikl.

Koncepce spočívá hlavně v opatřeních, která zajistí větší výkon české ekonomiky – a lepší životní standard – s mnohem menším množstvím energie. Například spotřeba energie v domech díky zateplování, lepším spotřebičům a dalším opatřením klesne o 58 %.

Propočty potvrdily, že domácí obnovitelné zdroje mohou výhledově pokrývat 49 % české spotřeby energie a ještě větší díl elektřiny. Příležitosti k výrobě elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů jsou nejméně šestkrát větší než to, co dnes čerpáme. Oproti vládním energetickým koncepcím plán ekologických organizací věnuje velkou pozornost dopravě. Asi 70 % českého dovozu paliv totiž tvoří ropa. 

Ekologické organizace navrhly sadu konkrétních opatření, které rozhýbou nová průmyslová odvětví. „Energetika se nedá změnit přes noc – životnost elektráren a tepláren i využití možností k zateplování se počítá na desetiletí. Na konkrétní legislativě, daňových programech nebo podpoře pro zateplování záleží, zda také u nás nastartují zelené inovace, nebo se staneme energetickým skanzenem Evropy,“ tvrdí Jan Rovenský z Greenpeace. Mezi hlavní programy patří zákon podle britského vzoru, který stanoví závazné tempo pro snižování exhalací skleníkových plynů, rozsáhlá ekologická daňová reforma nebo Fond energetické nezávislosti, jenž bude investovat do zateplování domů.

 
Kompletní studie ke stažení na stránkách www.chytraenergie.info nebo zde.

 

Greenpeace je jednou z organizací, která Chytrou energii do české veřejné debaty přinesla a na jejím vzniku se aktivně podílela. Fakt, že je tato energetická koncepce důkladná a postavená na konrétních číslech nicméně neznamená, že jde o evangelium tesané do kamene, které budeme následujících 40 slepě a bez úprav prosazovat.

Greenpeace považuje v této souvislosti za vhodné zdůraznit, že i nadále považuje technologii zachycování a ukládání uhlíku (CCS) za součást problému spíše než za součást řešení. Její marginální použití v kombinaci se spalováním biomasy v jednom ze scénářů představených v kapitole 11 by proto nemělo být chápáno jako naše podpora této technologii. Považujeme za nutné zůsraznit, že v seznamu konkrétních dvanácti opatření, které Chytá energie navrhuje (viz kapitulu 12) se CCS v žádné podobě neobjevuje. Více o postoji Greenpeace k technologii CCS se dozvíte zde