Tři roky. Tak dlouho Čína neotevře nové uhelné doly

Novinka - 6 ledna, 2016
Vysoká míra znečištění ovzduší a nízké ceny uhlí na světovém trhu vedou představitele Číny k omezování otevírání nových uhelných dolů. Stop stav je vyhlášen na tři roky.

Velké čínské aglomerace opakovaně sužují nadměrné koncentrace prachových částic. Počátkem prosince byl v Pekingu vůbec poprvé vyhlášen červený poplach, který úřadům umožňoval uzavírat školy či omezit práci na stavbách.

Cena uhlí na světových trzích je rovněž dlouhodobě velmi nízká a provoz mnohých dolů již není rentabilní.

6. ledna 2016

Lidé protestují proti provozu uhelných dolů.

Představitelé Číny tak z výše nastíněných důvodů rozhodli nejen o pozastavení otevírání nových uhelných dolů (zákaz má platit po dobu tří let), ale také o uzavření mnoha set těžebních lokací.

Podíl obnovitelných zdrojů vzroste

Součástí čínského plánu je také výrazný zásah do dosavadního čínského energetického mixu. Vzrůst by měl podíl energie z obnovitelných zdrojů.

"Jde o velmi důležitý a nevyhnutelný krok, díky němuž se Čína zbavuje závislosti na těžbě uhlí," míní Li Yan, zástupce pekingské pobočky Greenpece.

6. ledna 2016

Nadměrné znečištění prostředí je dlouhodobým čínským problémem.

Představitelé Číny už v listopadu oznámili, že hodlají snižovat emise oxidu uhličitého. Podle agentury Bloomberg by měly výkon vybraných uhelných elektráren nahradit plynové s nižšími emisemi.  

Podle deníku www.businessgreen.com získává v současnosti Čína 12 procent energie z obnovitelných zdrojů. Příští rok by se měl jejich podíl na celkové výrobě dostat ke 13,2 procenta.

Odborníci soudí, že kvůli zněčištěnému ovzduší umírá v zemi předčasně 1,6 milionu lidí ročně, to je téměř 4500 osob denně.

Autor: adr

Témata