Čtyři jezdci apokalypsy přijeli do Kodaně

Novinka - 14 prosince, 2009
Klimatická konference v Kodani se blíží k finálnímu jednání za přítomnosti více než 120 hlav států. Čtyři jezdci apokalypsy dnes přijeli do Kodaně připomenout lídrům těchto zemí, co může znamenat případné selhání, pokud k očekávané ambiciózní dohodě nedojde.

Apokalypsa - Zjevení osudu světa a lidstva má podobu čtyř jezdců. Toto označení se nalézá v Bibli v kapitole VI, která předpovídá, že jezdci - válka, hladomor, mor a smrt budou jezdit během Apokalypsy. Jízdu těchto jezdců mohl dnes spatřit na vlastní oči nejeden návštěvník Kodaně.

Čtyři koně znázorňují hlad, válku, mor a smrt – nejčastější propojené dopady nekontrolovatelných klimatických změn. Koňská jízda se uskutečnila okolo dánského parlamentu a poté pokračovala po kodaňských ulicích, čímž měla upozornit na hrozbu, která nás v budoucnu čeká, pokud se světoví lídří nedohodnou na řešení klimatické krize.

“Čtyři jezdci se zjevili v době klimatického vyjednávání.  Změny klimatu rozhodnou o životě a smrti miliónů lidí,“  řekl Sini Harkki, z Greenpeace Norska. “Světoví lídři stále nechápou nutnost tuto krizi řešit. Měli by přestat hrát poker s planetou a vyložit karty na stůl s jednotným návrhem na ambiciózní a závaznou dohodu, která by tuto apokalyptickou hrozbu rozptýlila. Čas, odvrátit klimatickou katastrofu je právě nyní. Pokud budou jednat teď, ještě mohou změnit budoucnost.”


Jezdci a dopady klimatických změn

Mor – Bílý kůň představuje nákazu, zničené zdraví. Milióny lidí budou trpět kvůli klimatickým změnám převážně podvýživou. Globální oteplování zvýší nárůst chorob jako např. malárie a způsobí šíření dalších nebezpečných nemocí.  

Válka – Červený kůň znázorňuje hrozbu ze vzrůstajícího násilí a konfliktů v důsledku klimatických změn. Změny osídlení, zemědělství, těžební průmysl, doprava, nemoci a katastrofy povedou k lokálním válkám o zdroje a k mezinárodním konfliktům převážně z důvodů např. masové migrace.

Hladomor– Černý kůň symbolizuje dopad změn klimatu, který se projeví v nedostatku zásob potravin po celém světě. V některých tropických oblastech se teplota zvýší o 1 až 2° C, tato skutečnost povede k ničení úrody a plodiny zmizí z půdy kvůli častým a intenzivním záplavám nebo naopak extrémním obdobím sucha.

Smrt – Bledý kůň odráží skutečnost, že přibližně 300,000 lidí ročně umírá na následky klimatických změn.  Počet obětí má do roku 2030 narůst o nejméně půl miliónů lidí ročně.