Dobrá zpráva pro přírodu – plocha pěstování GM plodin v EU v loňském roce výrazně poklesla.

Novinka - 11 února, 2010
Plocha pěstování GM plodin v roce 2009 poklesla oproti číslům z předchozího roku dle údajů Agra Europe o přibližně 7 procent. Je to poprvé, co se trend postupného, byť relativně pomalého růstu ploch, na kterých zemědělci v EU komerčně pěstovali geneticky modifikované plodiny obrátil.

Ilustrační foto

Informace o tomto pro životní  prostředí, udržitelné zemědělství i pro spotřebitele příznivém obratu přinesli zástupci tohoto sektoru výroby a citovali z čísel publikovaných v newsletteru Agra Europe (1).

A jaké jsou tedy nejčastěji uváděné příčiny tohoto poklesu? Jedním z důvodů jsou politická rozhodnutí o omezení resp. zákazu pěstování těchto plodin na svém území, která přijala řada členských států Evropské unie. Francie například zakázala pěstování Bt kukuřice MON 810 firmy Monsanto, jediné GM kukuřice, která je v EU povolena ke komerčnímu pěstování. Rozhodnutí Spolkové republiky Německo, že zastaví její pěstování znamená další pokles ploch osetých GM kukuřicí o asi 3000 ha. Rakousko, Maďarsko, Lucembursko a Řecko mají na svém území vyhlášeny platné národní zákazy pěstování této GM plodiny.Geneticky modifikovaná kukuřice MON 810 se pěstuje v šesti členských státech Evropské unie: ve Španělsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku, Portugalsku a u nás v České republice. Nejvíce GM kukuřice již po léta produkuje Španělsko. Mezi další uvedené důvody poklesu patří vysoká pořizovací cena GM osiva a naopak snížení výkupních cen. Mezi další příčiny poklesu lze také uvést i pravidla pro koexistenci GM a konvenčních a ekologicky pěstovaných plodin.

U nás došlo také k velmi výraznému snížení ploch, a to dle informací obou ministerstev, jak zemědělství, tak i životního prostředí, přičemž byl v uplynulém roce zaznamenán pokles až o 22% oproti roku 2008. V létě jsme k tomuto tématu přinesli podrobné informace a taktéž jsme zveřejnili veřejný registr míst pěstování, který je k disposici ke stažení (2). Plocha polí osetých geneticky modifikovanou kukuřicí v loňském roce poklesla poprvé od roku 2005, kdy bylo pěstování této plodiny u nás povoleno. Zatímco v roce 2008 zemědělci Bt kukuřicí oseli 8380 hektarů polí, vloni jejich výměra klesla na 6480 hektarů. Počet tuzemských pěstitelů Bt kukuřice se vloni taktéž snížil, a to z 171 na 125 subjektů. "Hlavním důvodem poklesu je problematický odbyt pro tento typ kukuřice, kterou je nutno oddělovat od klasické produkce kukuřice a označovat jako geneticky modifikovaný organismus," uvedl k tomuto trendu tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství ČR Petr Vorlíček (3).

Odkazy:

1) Zde (pouze pro uživatele sítě AgraNet News, nutná registrace)

2) Zde

3) Zde