Zelená energie může Evropě vyhrát technologický závod s Čínou a Spojenými státy

Energetická [R]evoluce ukazuje cestu k 100 % obnovitelné energetické budoucnosti Evropy

Novinka - 8 července, 2010
8. 7. 2010 - Zelená energie může pomoci Evropě znovu nabýt konkurenční výhodu v mezinárodním soupeření technologií a zároveň seškrtat stále rostoucí náklady na paliva a pohonné hmoty, vytvořit nová pracovní místa a snížit emise oxidu uhličitého. Toto jsou závěry nové studie, kterou si Greenpeace nechalo vypracovat Evropskou radou pro obnovitelné zdroje (EREC) a která byla dnes zveřejněna v Bruselu.

Energetická [r]evoluce ukazuje cestu k 100 % obnovitelné energetické budoucnosti Evropy

Zatímco EU stále pracuje na své vizi energetického a hospodářského výhledu pro rok 2050, Čína i USA postupují velmi rychle kupředu ve vývoji inovací i ve své energetické soběstačnosti. Čína již co do instalací technologií využívající energie z obnovitelných zdrojů předehnala Evropu.
Třetí vydání evropského scénáře Energetické [R]evoluce jasně ukazuje, že EU může znovu nabýt svého prvenství v případě, že vyvine účinné a obnovitelné zdroje využívající technologie, vhodně zapojené do moderní rozvodné sítě. Studie, provedená v Ústavu technické termodynamiky německého střediska pro letectví a kosmonautiku (DLR), ukazuje, že 97% veškeré elektrické energie využívané v Evropě a 92% její celkové spotřeby energie by mohlo v roce 2050 pocházet z obnovitelných zdrojů, což zároveň umožní snížit emise CO2 o 95% bez jakéhokoli využití jaderné energie či technologie zachycování a skladování uhlíku. I při zohlednění investičních nákladů mohou evropské ekonomiky do roku 2050 ušetřit díky úsporám na fosilních palivech v průměru € 19 miliard dolarů ročně. Stovky tisíc nově vzniklých pracovních míst by rovněž zvýšily výkon hospodářství EU.

Poradkyně Greenpeace v otázkách energetické politiky EU Frauke Thies poznamenala: „Před 40 lety byly obnovitelné zdroje energie snem, dnes jsou realitou, za 40 let by měly být normou. Přechod na 100% využití obnovitelných zdrojů v roce 2050 nemá význam jen pro ochranu klimatu, ale také pro celou ekonomiku. Uhlí a jaderná energie jsou pro inovace slepou uličkou, zatímco obnovitelné zdroje energie mohou přinést nové technologie, pracovní místa a energetickou bezpečnost. Chce-li využít tohoto potenciálu, musí Komise náležitě prostudovat přínosy a možností provedení přechodu na 100% zelenou energetickou budoucnost. "

Generální tajemnice EREC Christine Lins dnes řekla: „ Scénář Energetické revoluce  ukazuje, že je technologicky možné do roku 2050 dosáhnout 100% využití energie z obnovitelných zdrojů i se všemi výhodami pro životní prostředí a evropskou ekonomiku, které z toho plynou, a zároveň vytvořit statisíce nových pracovních míst. Jediné, co k naplnění tohoto scénáře trvale udržitelné energetické budoucnosti Evropy zatím chybí, je politická vůle. "
Při porovnání s jinými energetickými koncepcemi  EU s výhledem na rok 2050, vychází scénář Energetické [R]evoluce jednoznačně jako ambiciózní plán, založený ale na základě realistických výchozích předpokladech. Bezpečná a vyvážená skladba zdrojů energie pro energetické soustavy v Evropě činí ze scénáře Energetické [R]evoluce  nejspolehlivější a trvale udržitelný plán pro skutečnou energetickou revoluci.

Chce-li EU uskutečnit tento scénář Energetické [R]evoluce, musí naplnit své ambice v oblasti změny klimatu, zastavit masivní dotace pro fosilní paliva a aktivně podporovat vytváření silné a čisté ekonomiky.

Podpořte Greenpeace

Pro zachování nezávislosti v našich postojích a činech nepřijímáme žádné finanční dary od států, politických stran, firem a ani od nadací, které jsou s nimi spojeny. Proto je práce Greenpeace možná jen díky lidem, jako jste Vy. O možnostech podpory Greenpeace ČR se dozvíte zde.