Evropská komise učinila první krok na cestě ke Kodani

Novinka - 10 září, 2009
Evropská komise dnes předložením konkrétního návrhu financování boje se změnou klimatu v rozvojových zemích učinila malý krůček na cestě směrem ke Kodani. Greenpeace ale upozorňuje, že uvedená částka je zoufale nedostatečná.

Autorem návrhu pro designerskou soutěž Cleanpeace je R. Tomek

Návrh též nevyjadřuje podporu žádnému zjevnému mezinárodnímu finančnímu mechanismu, pomocí kterého by bylo možno získat potřebné prostředky na opatření potřebná k ochraně klimatu, což má být ale součástí budoucí světové dohody o klimatu.

„S touto částkou na stole se snad konečně vymaníme ze slepé uličky, ve které se jednání o nové klimatické dohodě, která má být koncem roku uzavřena v Kodani ocitla. Chceme se ale vyhnout tomu, aby bohaté země ošidily rozvojový svět,“ řekl Joris den Blanken, vedoucí oddělení klimatické a energetické politiky Greenpeace EU.

Dřívější návrhy Komise naznačovaly, že by EU měla ročně přispívat rozvojovému světu (do roku 2020) částkou 13 – 24 miliard eur, na základě velkého tlaku ze strany členských státu byla ale nyní tato suma snížena na pouhých 2-15 miliard eur. Ve svém dnešním dokumentu Komise navrhuje, aby všechny vyspělé země dohromady přispívaly celkovou částkou 22-50 miliard eur. „Evropská unie se z toho snaží vykroutit a zaplatit pouhé spropitné místo svého spravedlivého podílu na účtu za ochranu klimatu na naší planetě,“ řekl den Blanken.

Ke snížení emisí způsobených odlesňováním a zemědělstvím by dle doporučení Komise měl sloužit roční příspěvek vyspělých zemí ve výši pouhých 7-14 miliard eur (do r.2020). „Úředníci v EU zde hrají své politické šachy a neuvědomují si, že tím odsuzují k zániku pralesy jak v Indonésii, tak i v centrální Africe. Osud celých domorodých etnických skupin visí na vlásku" řekl Sebastien Risso, vedoucí oddělení lesů a dřeva Greenpeace EU.

Greenpeace proto vyzývá vyspělé země, aby zaplatily své klimatické závazky, a to ve výši nejméně 110 miliard eur ročně a rovněž aby se EU zavázala přispívat podílem 35 miliard eur (nad rámec stávající rozvojové pomoci). Financování rozvoje čisté a účinné energetiky, ochrany pralesů a adaptace na klimatické změny v rozvojových zemích by ze strany vyspělých zemí mělo být řízeno finančním mechanismem (pod správou OSN), který bude požadovat, aby každá země platila za své emise skleníkových plynů.