Expertní zpráva DNV potvrdila hlavní námitky proti polovičaté „rekonstrukci“ Prunéřova

Ministerstvo životního prostředí má všechny argumenty, proč vydat negativní stanovisko EIA

Novinka - 18 března, 2010
Ministr Dusík má v ruce všechny argumenty, proč vydat negativní stanovisko k záměru obnovy elektrárny Prunéřov. Koncem ledna odložil Dusík vydání stanoviska s tím, že záměr předá k nezávislému posouzení. Nyní má v ruce jasné odpovědi. Z posudku norské konzultační firmy Det Norske Veritas (DNV) jasně vyplývají závěry potvrzující hlavní námitky proti polovičaté „rekonstrukci“ prunéřovské elektrárny, které Greenpeace spolu s Ekologickým právním servisem předkládají již téměř dva roky.

Elektrárna v Prunéřově je největším zdrojem znečištění ovzduší a emisí skleníkových plynů v České republice.

Jeden z hlavních důvodů, proč ministr Dusík odložil vydání stanoviska byl dle jeho vlastních slov „význam projektu ve vztahu k produkci emisí CO2 a nejednoznačnost ve výkladu závaznosti aplikace BAT.“ Na obě otázky má nyní jednoznačné odpovědi.

DNV ve své zprávě potvrzuje, že projekt předložený společností ČEZ nesplňuje požadavky na nejlepší dostupnou technologii, a to hned ve dvou oblastech: zaprvé použitá technologie nedosahuje požadované čisté termální účinnosti 42 % (ČEZ deklaruje účinnost 39 %) a dále překračuje požadovaný emisní limit pro oxid uhelnatý (požadovaný limit je 200 mg/Nm3, ČEZ počítá s emisemi 250 mg/N m3).

I na téma emisí oxidu uhličitého dal posudek nezávislého konzultanta jasnou odpověď: v případě projektu prosazovaného ČEZem budou emise CO2 o 205 000 tun ročně vyšší, než v případě použití nejlepší dostupné technologie se stejným instalovaným výkonem, což představuje 6,15 miliónů tun oxidu uhličitého za předpokládanou dobu 30 let provozu zařízení.

Experti, jež zprávu pro DNV zpracovávali, explicitně odmítli argument společnosti ČEZ, že použití nejlepší dostupné technologie (tedy tzv. nadkritického bloku s účinností vyšší než 42 %) by ohrozilo zásobování teplem pro desítky tisíc lidí v Kadani a Klášterci. DNV poukázalo na skutečnost, že nadkritické bloky se běžně ve světě pro zásobování teplem používají. Ve zprávě je zmíněn i fakt, že v případě nyní rekonstruované elektrárny Tušimice nebyl pro ČEZ problém pojistit dodávky tepla výstavbou záložní plynové kotelny a že by především mohla v budoucnu sloužit jako záložní zdroj tepla pro Kadaň a Klášterec právě elektrárna Tušimice, které je od Prunéřova vzdálená pouhých 8 km.

Jan Rovenský z Greenpeace dnes k věci uvedl: „Vzhledem k tomu, že ministr Dusík v lednu veřejně oznámil, že se bude výsledky zprávy DNV při svém rozhodnutí o Prunéřovu řídit, nedovedeme si představit, že by dnes na odpolední tiskové konferenci oznámit jiné než negativní závěrečné stanovisko EIA. Opačným postupem by pan ministr popřel nejen své předchozí sliby a drsně pošlapal program strany, kterou byl do vlády nominován, ale i většinu dostupných odborných argumentů“.

Z posudku dále vyplývá, že dosavadní proces posuzování vlivů na životního prostředí (EIA) probíhal v souladu se zákonem, nicméně je v rozporu s procesem dobré praxe, protože bez podrobnějšího zdůvodnění nebyly posouzeny jiné varianty, než kterou prosazuje ČEZ.

„Expertní zpráva DNV jednoznačně potvrdila argumenty, které Ekologický právní servis a Greenpeace předkládají již dva roky. Projekt Prunéřova není žádnou rekonstrukcí, ale vybudováním zcela nové elektrárny. Parametry projektu nesplňují zákonné požadavky. Závěry posudku tak jednoznačně hovoří pro vydání negativního stanoviska“, poznamenal Jan Šrytr z Ekologického právního servisu.