Greenpeace vyvolalo bouři na protest proti krachujícímu jednání o klimatu

Novinka - 5 listopadu, 2009
Greenpeace dnes předvedlo delegátům jednání OSN o klimatu in natura malou ukázku toho, jakým extrémním jevům počasí budeme muset čelit v budoucnu, nebudou-li ochotni vyjednat odpovídající podmínky pro ambiciozní, závaznou a zároveň férovou dohodu o klimatu.

Aktivisté Greenpeace před budovou konání konference o klimatu, zinscenovali formou hry, nejčasťější jevy vyvolané změnou klimatu (bouře, déšť, vítr).

Během bouře s hromy a blesky, deštěm a větrem zinscenované před místem konání konference,  aktivisté Greenpeace rozvinuli transparent se zněním: „Naše klima, vaše rozhodnutí“.

„ Pokud světoví lídři nepodepíší letos dohodu o ochraně klimatu, de facto tím podepíší rozsudek smrti milionům lidí“, řekl Joao Talocchi z brazilské kanceláře Greenpeace.


Již dříve tento týden africké země opustily jednací stůl na protest proti neochotě průmyslových států světa snížit emise skleníkových plynů na úroveň vycházející z doporučení vědecké komunity. Varovaly, že nabídka, kterou dnes dávají na stůl vyspělé státy, může být otázkou života a smrti pro některé nejzranitelnější a nejohroženější země světa.

 

Vedoucí oddělení klimatické politiky Greenpeace, Martin Kaiser varoval před rostoucí tendencí oslabovat význam výsledku Summitu OSN v Kodani na pouhý „politický závazek“.

„Svět potřebuje něco více než jen pózování politiků pro fotografy. „Politicky závazný“ výsledek přežije maximálně do doby přežití vlády. Svět ale potřebuje spravedlivou a právně závaznou, vymahatelnou dohodu, nikoli pouhé stisky rukou politiků“, řekl Martin Kaiser.

Všechny k dohodě potřebné karty jsou stále ještě ve hře. Ti, kdo bagatelizují její význam jsou právě ti, kteří nejsou ochotni emise snižovat.

Akce Greenpeace v Barceloně