Greenpeace: Záchrana klimatu = 8 milionů pracovních příležitostí v energetickém průmyslu

Novinka - 14 září, 2009
Podle zprávy vydané Greenpeace International a Evropskou radou pro obnovitelné zdroje (European Renewable Energy Council – EREC) by průmysl obnovitelných zdrojů mohl do roku 2030 zajistit 6,9 milionů pracovních míst. Nové pracovní příležitosti vzniknou, jestliže světoví lídři budou investovat do zelenější budoucnosti a na prosincovém summitu o klimatu v Kodani podpoří významnou mezinárodní dohodu.

Na dně vyschlé hráze Lam Takong sbírá rybářka poslední mušle. Nedostatek vody a zničení zemědělské úrody zasáhne každoročně milióny lidí.

S přechodem výroby elektřiny z uhlí na obnovitelné zdroje se nejenže vyhneme vypuštění 10 miliard tun CO2 emisí skleníkových plynů, ale do roku 2030 také vytvoříme o 2,7 milionu více pracovních míst, než když bychom postupovali jako doposud. Naopak, uhelný průmysl, který v současné době zajišťuje práci přibližně pro 4,7 milionu zaměstnanců po celém světě, se pravděpodobně do roku 2030 rozroste pouze o něco málo přes 1,4 milionu pracovních míst díky racionalizačním opatřením v již existujících uhelných dolech.
 
„Globální lídři mohou zastavit dvojí krizi – globální ekonomickou recesi i klimatické změny – budou-li jim čelit investicemi do obnovitelných zdrojů energie,“ říká Sven Teske, specialista Greenpeace International na zdroje energie a hlavní autor této zprávy. „Za každé pracovní místo, které ubude v uhelném průmyslu, vytvoří energetická [r]evoluce tři nová pracovní místa v odvětvích produkujících energii z obnovitelných zdrojů. Můžeme si vybrat mezi zelenými pracovními místy a růstem na jedné straně a nezaměstnaností a ekologickým a sociálním kolapsem na straně druhé.“

„Nastal čas ‚jen‘ nastavit podmínky pro trvale udržitelnou transformaci pracovních míst dneška a současně rozvíjet odpovídající zelená pracovní místa zítřka,“ dodává Guy Ryder, generální sekretář Mezinárodní konfederace odborových svazů (International Trade Union Confederation – ITUC). „Svazové hnutí, stejně jako autoři této zprávy, věří, že náročná opatření týkající se klimatu, schválená světovými lídry, se mohou a musí stát určujícím směrem pro budoucí trvale udržitelný ekonomický růst a společenský pokrok.“

Zpráva „Práce ve prospěch klimatu: Obnovitelné zdroje energie & [R]evoluce ‚zelených‘ pracovních míst“ je založena na Energetické [r]evoluci Greenpeace (1) a výzkumu Institutu pro trvale udržitelnou budoucnost (Institute for Sustainable Futures – ISF) Technické university v Sydney (2). Zpráva dokazuje, že do roku 2030 by mohlo 6,9 milionu lidí pracovat v odvětvích výroby energie z obnovitelných zdrojů a dalších 1,1 milionu pracovních míst by vzniklo v souvislosti s vyšší účinností elektrických zařízení (3).

„V odvětvích výroby energie z obnovitelných zdrojů pracuje dnes v Evropě již na 450 000 lidí, což představuje obrat kolem 40 miliard EUR. Výzkum dokazuje, že obnovitelné zdroje energie jsou klíčem ke zvládnutí jak klimatické, tak ekonomické krize,“ říká Christine Lins, generální sekretářka Evropské rady pro obnovitelné zdroje energie (European Renewable Energy Council – EREC).

Poznámky:

1) V říjnu 2008 vydala organizace Greenpeace International a Evropská rada pro obnovitelné zdroje energie (European Renewable Energy Council – EREC) zprávu nazvanou Energetická [r]evoluce: Pohled na trvale udržitelnou globální energii (Energy [R]evolution: a Sustainable Global Energy Outlook), která předkládá vizi globálního zásobování energií s nízkou produkcí kysličníku uhličitého a porovnává ji s energetickým projektem, který navrhuje Mezinárodní energetická agentura (International Energy Agency; IEA 2007). Zpráva byla zpracovávána ve spolupráci se specialisty z Institutu techniky a termodynamiky při Německém středisku pro vzdušný prostor (DLR), Holandského institutu Ecofys a s více než 40 vědci a inženýry z celého světa – z univerzit, výzkumných institutů a z průmyslových podniků zabývajících se výrobou energie z obnovitelných zdrojů. 


2)Greenpeace touto novou studií chtělo stanovit , kolik pracovních příležitostí vznikne devítinásobným nárůstem energetiky obnovitelných zdrojů při zachování účinnosti globálního využití energie podle Energetické [r]evoluce. Při výzkumu byly využity výzkumné práce z oblasti výroby i efektivního využití elektrické energie (s výjimkou vytápění, chladicí techniky a dopravy).
3)Zlepšení izolace budov zde není zahrnuto a znamená tedy další zvýšení počtu pracovních příležitostí.

Plné znění zprávy najdete na: www.greenpeace.org/greenjobs,
anebo navštivte www.energyblueprint.info.
Zkrácenou verzi zprávy pro média (přehled) najdete na: www.greenpeace.org/greenjobsbriefing.
Úplný seznam tiskových zpráv Greenpeace o klimatu najdete na: www.greenpeace.org/climatepolicy.