Horní Jiřetín se začíná zbavovat závislosti na uhlí

Novinka - 11 května, 2017
Severočeské město Horní Jiřetín se posouvá vpřed se svým plánem omezit spalování uhlí využitím moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Město se rozhodlo zvýšit vlastní energetickou soběstačnost a využívat obnovitelné zdroje pro výrobu elektřiny a tepla. Chtějí tím ukázat, že existují jiné cesty něž těžba uhlí a poškozování životního prostředí, a zároveň povzbudit další města, aby se zapojila do projektů, které pracují na udržitelné budoucnosti s obnovitelnými zdroji energie.

Horní Jiřetín spadá mezi řadu měst ohrožených těžbou uhlí. Uhelné společnosti jako Severní energetická se celou řadu let snaží rozšířit svá území těžby na úkor domovů stovky obyvatel těchto městeček. Proto již v roce 1991 vláda přijala návrh územních limitů, za které nesmí těžba v jednotlivých severočeských dolech postoupit. Limity měly ochraňovat životní prostředí a zaručit místním obyvatelům dlouhodobější perspektivu života v prostředí, které je s těžbou hnědého uhlí konfrontováno každý den. Přesto Horní Jiřetín, Černice a další města mnoho let čelí pokusům prolomit limity a rozšířit uhelné doly přes území severočeských obcí, kterým tak hrozí vyvlastňování a následné zbourání.

Většina obyvatel Horního Jiřetína v čele se starostou Vladimírem Buřtem se však rozhodla, že neskončí jako Libkovice a dalších 77 měst, která do té doby byla kvůli těžbě zničena. Věřili, že o budoucnosti obce budou moct rozhodnout sami, proto v roce 2006 proběhlo referendum, ve kterém většina místních prolomení limitů těžby odmítla. V průběhu dalších let obec přesto čelila opětovnému nátlaku nejen ze strany uhelných společností, ale i některých politiků. Obyvatelé doufali, že stát do situace zasáhne a problém vyřeší. Vláda ale byla v názoru na prolomení či zachování limitů nejednotná a jednání, která by Hornímu Jiřetínu zajistila slibnou budoucnost, se neustále protahovala a končila bez zřetelných výsledků. Zdejší lidé proto dodnes musí hájit své právo žít v místě, které si vybrali jako domov. Nepřestávají obhajovat udržitelný rozvoj proti soukromým zájmům těžebních firem, a zůstávají tak významným protivníkem těžařské lobby.

Společně s Horním Jiřetínem se do boje proti povrchové těžbě uhlí a ohrožování životního prostředí zapojilo plno dalších organizací. V čele s Greenpeace se do kampaně za udržitelnou budoucnost a odpis zásob uhlí pod městem připojilo Hnutí DUHA, občanské sdružení Kořeny ale i další lidé, včetně vědců, umělců, starostů a lokálních politiků. Průběžné průzkumy potvrzují, že většina obyvatel České republiky stojí za obyvateli ohrožených sídel a odmítají devastaci jejich domovů a okolní krajiny za účelem těžby uhlí. Podpora ze všech stran dodává Hornímu Jiřetínu naději a dokazuje, že limity jsme opravdu my všichni.

Limity na těžbu uhlí zůstávají v Horním Jiřetíně neprolomeny, obec však nenechává vlastní osud v rukách politiků a aktivně se zapojuje do ambiciózního plánu na využití energie z obnovitelných zdrojů. Svět se posouvá a lidé si čím dál více uvědomují, že je třeba využívat energii udržitelným způsobem. Díky dostupným technologiím a podpoře příznivců a aktivistů bude také Horní Jiřetín usilovat o soběstačnou výrobou vlastní ekologické energie. Nejenže ukáže těžařským společnostem, že jejich letité snahy o pohlcení města kvůli těžbě byly zbytečné, ale dokáže, že uhlí je palivem minulosti.

Po mnoha letech kampaní a bojů za svou existenci se tak Horní Jiřetín stal městem, které mění vnímání problematiky energetického průmyslu.  Využití potenciálu energetických úspor a obnovitelných zdrojů by mělo pomoci ukázat, že je možné se bez uhlí, které celý region dusí po desítky let, obejít.

Tereza Šindelářová