Greenpeace žádá úplnou ochranu velryb pod kontrolou IWC

Novinka - 23 června, 2010
Greenpeace usiluje o dosažení pokroku v jednání Mezinárodní velrybářské komise (IWC) tak, aby byl posílen předložený slabý návrh ochranářských zemí a bylo dosaženo skutečné dohody, která vyústí v redukci počtu zabitých velryb.

Vorvani v Atlantiku

Pokud nebude dosaženo dohody na letošním zasedání, IWC opět nedokáže zabránit Japonsku, Norsku a Islandu ignorovat platný zákaz komerčního lovu velryb. Někdo by se možná mohl domnívat, že moratorium IWC má absolutní platnost a zahrnuje všechny země, ale ve skutečnosti tomu tak rozhodně není. Island a Norsko Mezinárodní úmluvu o regulaci velrybářství nepodepsaly a od roku 1986, kdy vstoupilo moratorium v platnost, dodnes nadále pokračují beztrestně v lovu velryb. Greenpeace usiluje o to, aby tyto země přistoupily na dohodu a skoncovaly s komerčním lovem velryb.
Japonsko zase sice moratorium podepsalo, ale využívá mezery v legislativě umožňující tzv. vědecký lov velryb, přičemž si nastavilo vlastní kvóty ve výši přibližně 1 000 zabitých velryb ročně, a to včetně ohrožených druhů. Naše pozice je tedy jasná – dohoda musí s okamžitou platností přinést ukončení tzv. programu  vědeckého lovu velryb v Jižním oceánu ve velrybí rezervaci.

Greenpeace již více než 30 let bojuje za ukončení komerčního lovu velryb. Během těchto let jsme čelili jsme velrybářům z více než tuctu zemí během – včetně australských velrybářů na konci 70. let, jak na moři, tak i na politickém kolbišti jakým je IWC.
Dnes je Greenpeace jedinou organizací, která vede v samotném Japonsku kampaň, jejímž cílem je odhalení podvodů a zpronevěry v rámci státního programu "vědeckého" lovu velryb.

Greenpeace si je dobře vědoma své historie a je na ni náležitě hrdá. Naše pozice je založena na úsilí o dosažení pokroku v záchraně velryb.

Greenpeace vnímá právě probíhající jednání jako klíčovou příležitost pro pokrok směrem k lepší ochraně velryb. Dvě desítky let se zástupci států setkávají na výročních zasedáních IWC k jednání, která ale přinesla jen velmi málo konkrétního samotným velrybám, které i nadále umírají pod střelami vražedných harpun. Zakonzervování současného stavu umožní Japonsku, Norsku a Islandu pokračovat v beztrestném zabíjení tisíců velryb ročně. Proto považujeme tento status quo za nepřijatelný.

Vyzýváme proto všechny členské státy IWC k tomu, aby se zasadily o pokrok v jednání, který bude ku prospěchu velrybám.

 

Šest klíčových prvků navrhované dohody IWC

Podpořte Greenpeace

Pro zachování nezávislosti v našich postojích a činech nepřijímáme žádné finanční dary od států, politických stran, firem a ani od nadací, které jsou s nimi spojeny. Proto je práce Greenpeace možná jen díky lidem, jako jste Vy. O možnostech podpory Greenpeace ČR se dozvíte zde.