Greenpeace k jaderné havárii v Japonsku

Novinka - 14 března, 2011
Greenpeace vyjadřuje hlubokou soustrast tisícům lidí postižených událostmi v Japonsku. Po ničivém zemětřesení a následné přívalové vlně tsunami bojuje Japonsko s problémy s jadernými reaktory. Celkem jsou zemětřesením zasaženy čtyři jaderné elektrárny. Nejkritičtější je situace v jaderné elektrárně Fukušima 1.

12. března 2011

Satelitní snímek poškozené jaderné elektrárny Fukushima 1 - Daiichi po zemětřesení a vlně tsunami v Japonsku.

„Naše myšlenky jsou stále s obyvateli Japonska, kteří po zásahu ničivého zemětřesení a tsunami teď navíc čelí hrozbě jaderné katastrofy. Státní orgány se musí zaměřit na udržení obyvatel v bezpečí a předejít jakémukoli dalšímu úniku radioaktivity,“ prohlásil Jan Beránek, vedoucí energetické a jaderné kampaně Greenpeace International.

Situace ve Fukušimě se stále vyvíjí a je nejasná. Co však víme je, že kontaminace cesiem-137 představuje významné zdravotní riziko pro obyvatele, kteří by jí byli vystaveni. Právě kontaminace cesiem-137 způsobila jedny z největších zdravotních dopadů po černobylské katastrofě, protože tento izotop může zůstat v životním prostředí a potravinovém řetězci až 300 let.

Ve Fukušimě přetrvává hrozba roztavení jádra reaktoru, což by mohlo vytvořit oblak radioaktivního jódu, který by rozšířil vysokou dávku radiace do okolí až několika desítek kilometrů. Japonská vláda by mohla radikálně omezit potenciální ozáření vystvětlením veřejnosti, že je velmi důležité zůstat uvnitř budov.

„Kolik ještě potřebujeme varování, než konečně pochopíme, že jaderné reaktory jsou nebezpečné?“ ptá se Jan Beránek. „Jaderný průmysl nám neustále říká, že situace jako je tato, se v moderních reaktorech nemůže stát. Navzdory tomu se Japonsko právě teď nachází uprostřed potenciální bezpečnostní krize. Znovu jsme upozorňováni na rizika spojená s jadernou energií, která bude vždy citlivá na možnou smrtící kombinaci lidské chyby, selhání technologie a přírodní katastrofy.“

V Japonsku se nachází 54 reaktorů v 18 elektrárnách s instalovaným výkonem 47 000 MW. V roce 2010 dodaly tyto elektrárny 29 % elektrické energie Japonsku. Všechny elektrárny hlásící problémy používají reaktory BWR (varné reaktory) a do provozu byly uvedeny v letech 1970 až 1980.  

Greenpeace vyzývá k postupnému odstavení veškerých jaderných elektráren z provozu, zároveň by neměly být stavěny žádné nové. Vlády by měly investovat do obnovitelných zdrojů energie, které jsou nejen šetrné k životnímu prostředí, ale i bezpečné a spolehlivé.

Zemětřesení v Japonsku postihlo celkem čtyři jaderné elektrárny

Mapa postižených jaderných elektráren

11. března 2011 ve 14:46 místního času, způsobilo jedno z nějvětších zemětřesení v Japonsku automatické odstavení jaderných reaktorů v celé zemi. Čtyři jaderné elektrárny čelí vážným problémům, nejkritičtější je situace v elektrárně Fukušima 1 - Daiichi.

Fukušima 1 - Daiichi (provozovatel TEPCO): (aktualizováno 15.3.2011)
- 1 x 439 MW v provozu od roku 1970
- 4 x 760 MW v provozu od 1973-1977
- 1 x 1.100 MW v provozu od 1979
Hlavní problémy:
blok 2 - tavení paliva, pokusy o nouzové chlazení mořskou vodou, výbuchy vodíku, narušení ochranné obálky (kontejnmentu), která má bránit úniku radioaktivního materiálu z aktivní zóny do okolního prostředí, únik radioaktivní páry a plynů mimo elektrárnu
blok 3 - tavení paliva, únik radioaktivní páry a plynů mimo elektrárnu, opakovaný výbuch vodíku, pokusy o nouzové chlazení mořskou vodou (reaktor využívá MOXové palivo s vysokým podílem plutonia, což problémy zhoršuje)
blok 1 - tavení paliva, únik radioaktivní páry a plynů mimo elektrárnu, zřícení reaktorové budovy, pokusy o nouzové chlazení mořskou vodou
blok 4 - rektor byl sice odstaven již delší dobu před havárií, ovšem v úterý došlo v důsledku výbuchů v sousedních reaktorech k požáru bazénu s vyhořelým palivem na bloku 4 a následnému vážnému úniku radioaktivity (v současnosti hlavní zdroj radioaktivního znečištění v elektrárně), díry v reaktorové budově
bloky 5 a 6 - odstavené delší dobu před havárií a podle dosavadních informací bez vážnějších problémů


Fukušima 2 - Daini (provozovatel TEPCO): (aktualizováno 15.3.2011 - 14:35)
- 4 x 1067 MW v provozu od 1979-1986
Hlavní problémy:
reaktor 1 - porucha chlazení, odstaven.
reaktor 2 - porucha chlazení, odstaven.
reaktor 4 - odstaven.
reaktor 3 - porucha chlazení, odstaven.

Onagawa (provozuje Tohoku):
- 1 x 498 MW od 1983
- 2 x 796 MW v provozu od 1994 a 2001
Hlavní problémy:
- zvýšená úroveň radioaktivního záření v okolí elektrárny – není jasné, zda pochází přímo z elektrárny, nebo jde o spad z úniků v Fukušimy Daiihhi/Daini

Tokai 2 (provozuje Japco):
- 1 x 1060 MW od roku 1978
Hlavní problémy:
- výpadek jednoho ze tří záložních generátorů (vyrábějících elektřinu potřebnou k řízení elektrárny), nouzové chlazení reaktorů až do pondělí fungovalo, podle dosud neověřených zpráv čelí aktuálně výpadku
- únik radioaktivní vody z bazénu s vyhořelým palivem (vysoce radioaktivní odpad)