Nike & Adidas – je čas detoxikovat naše vody

Novinka - 12 července, 2011
Hra začíná, Nike a Adidas. Greenpeace vás vybízí, abyste ukázali, který z vás lépe zvládá rychlé rovinky, kdo má rychlejší reflex, tvrdší ránu a přesnější trefu ve hře, která se jmenuje Detox. Kdo z vás jako první zaskóruje a podnikne akci směrem k odstranění nebezpečných látek? A kdo z vás se stane šampionem budoucnosti bez jedů?

Dnes jsme se stavili ve vašich prodejnách, abychom vám ukázali výsledky více než ročního šetření toxického znečišťování vod čínskými textilními fabrikami. Moc dobře to pro vás nevypadá. Ale my, společně s milióny našich příznivců po celém světě věříme, že vy dva, stejně jako jakýkoliv sportovec, který drobně zaškobrtne nebo nemá svůj den, se rychle dáte do kupy a budete se snažit o to víc- zvlášť když vás k tomu povzbuzují vaši fanoušci.

První výzva: Pracujte se svými dodavateli na eliminaci toxických látek

Ukázalo se, že oba dva máte obchodní vazby s továrnami, o kterých jsme zjistili, že zamořují řeku Jang-c´-ťiang a deltu Perlové řeky řadou nebezpečných perzistentních chemikálií, které narušují funkci hormonů.

Znečištění:

Naše šetření se soustředilo na dva čínské průmyslové komplexy a odhalilo, že do řeky Jang-c‘-ťiang a do delty Perlové řeky vypouštějí širokou škálu nebezpečných chemikálií, včetně látek perzistentních a látek, které narušují funkci hormonů. Alkylfenoly (včetně nonylfenolu) se nacházejí v odpadních vodách obou závodů, perfluorované sloučeniny (PFC), konkrétně kyselina perfluorooktanová (PFOA) a perfluorooktansulfát (PFOS), byly nalezeny v odpadní vodě ze závodu Youngor. A to navzdory skutečnosti, že Youngor disponuje moderní čističkou odpadních vod. Alkylfenoly a PFC, které se nacházely v odebraných vzorcích, představují závažné nebezpečí, neboť se jedná o tzv. endokrinní disruptory, tedy látky narušující hormonální systém. Tyto látky mohou být pro organismus nebezpečné i ve velmi malých dávkách. Obě skupiny látek jsou uměle vyrobeny, v přírodě se přirozeně nevyskytují, jsou perzistentní a vzhledem k tomu, že se akumulují v tělech organismů na špici potravního řetězce, mohou mít devastující účinky.

...více čtěte zde - Dirty Laundry Report

Tyto chemikálie nehrají s naším zdravím ani životním prostředím fair hru. Zahrávají si s lidskou reprodukcí, způsobují vývojové poruchy, poškozují játra, ovlivňují imunitní systém, narušují funkci hormonů a snižují množství spermií.

Navíc odhalené továrny a jimi vypouštěné chemikálie jsou jen špičkou ledovce. Naše šetření nastiňuje, jaké nebezpečné chemikálie jsou vypouštěny textilním průmyslem po celém světě – každý den.

Můžete být šampiony čisté vody, ukažte vizi, odhodlání a vůli porazit stávající podprůměrnou chemickou politiku a vyhrát klání za budoucnost bez toxických látek.

V naší zprávě „Skrytá hrozba“ jsme na několika případových studiích ukázali, jak se musí Švýcarsko, Slovensko, USA a Nizozemsko stále potýkat s minulými chybami, kdy v letech rychlé industrializace nechávaly tyto země průmyslové podniky zamořovat řeky toxickými látkami.

Ani desítky let vytrvalého úsilí zatím nestačily na vyčištění řeky Hudson od polychlorovaných bifenylů. Delty nizozemských řek jsou kontaminovány ještě z dob druhé světové války. Nepotřebujeme přeci, aby se stejné chyby opakovaly, ať už v Číně nebo kdekoliv jinde na světě. Bezpečnější alternativy většiny nebezpečných chemikálií existují a jsou dostupné.

Zatímco koncentrace některých nebezpečných chemikálií, které jsme nalezli, v USA klesají, v Číně naopak stoupají. Země rozvojové a země s vysokým tempem industrializace vyrábějí skoro 75% veškerého exportního textilního zboží. Čína je největším exportérem textilu a oblečení na světě již od roku 1995.

Jedním z důležitých pravidel Detoxu je, že prostě nemůžete jen přesunout výrobu tam, kde rozhodčí přimhouří oči nad každým závažnějším přestupkem. Je to globální problém, který vyžaduje globální řešení.

Voda a Čína

  • Nedávné průzkumy hovoří jasně: Nedostatek vody a její znečištění jsou pro obyvatele této planety dva nejvíce znepokojující environmentální problémy.
  • OSN odhaduje, že průmysl je každoročně odpovědný za vypuštění 300–500 tun těžkých kovů, rozpouštědel, toxického kalu a dalších odpadů do vody.
  • Až 70 % čínských vod – řek, jezer a nádrží – je silně znečištěno.
  • Každý čtvrtý Číňan nemá přístup k pitné vodě.
  • Město Šanghaj se svými 20 miliony obyvatel je zcela závislé na dodávkách vody z řeky Jang-c‘-ťiang, do které se ročně vypustí 30 miliard tun odpadních vod.
  • 20–30 % veškerého zamoření čínských vod je způsobeno výrobou zboží určeného na export.

Proč Nike a Adidas?

Přáli bychom si, abychom mohli říci, že jste jediné firmy na tomto „toxickém“ hřišti, ale skutečnost je taková, že značek spojených s odhalenými továrnami je celá řada. V naší studii naleznete kompletní seznam.

Ale vyzýváme hlavně vás, protože pokud jde o sportovní oblečení, vy jste na špici a udáváte tempo celému odvětví. Vy máte rozhodující vliv na celý řetězec dodavatelů. Věříme, že do hry zapojíte co nejvíce subjektů a spojíte se se svými dodavateli, abyste dokázali odstranit nebezpečné látky z celého výrobního procesu i z výrobků samotných.

Máte sílu na to detoxikovat sportovní oblečení, detoxikovat naše vody a nakonec detoxikovat i naší budoucnost.

Jak získat první cenu:

  • NASTAVIT PRAVIDLA HRY: Přijmout jasnou firemní politiku, vztahující se i na dodavatele, která povede k odklonu od používání nebezpečných látek a jejich nahrazení bezpečnějšími alternativami v realistickém časovém období.
  • NECHAT ZA SEBE PROMLOUVAT ČINY: Odpovědí na tuto naléhavou situaci musí být konkrétní akce, demonstrující, že firmy to s eliminací nebezpečných látek myslí vážně. Prvním krokem by měla být revize používaných chemikálií a vytvoření seznamu těch nejvíce nebezpečných, které budou okamžitě nahrazeny.
  • BÝT TÝMOVÝM HRÁČEM: Shromažďovat a zveřejňovat informace o používaných nebezpečných chemických látkách a pokroku v jejich eliminaci tak, aby bylo jasné, že firmy hrají fair.

Druhé místo: ne žádné druhé místo není

A ty? No ano, ty v tom cool sportovním oblečení.

Nezaleží, zdali jsi „All in“ s Adidasem nebo je ti bližší krédo Nike „Just do it“. I ty můžeš vyzvat svou oblíbenou značku, aby se co nejrychleji dostala do cíle s názvem „čistá výroba“.

Jak pomoci své oblíbené značce k vítězství:

1. Vytvoř vlastní verzi Detox videa a sdílej ji se svými přáteli

2. Vyzvi firmy, aby se stali šampiony budoucnosti bez jedů

3. Zůstaň ve hře – přihlas se k odběru novinek a upozornění na akce (psst. Už 23. července s námi můžeš pokořit světový rekord)

 

Recept na vítězství

Během posledních let jste Vy, naši podporovatelé a příznivci, po celém světě měnili tvář průmyslu ničícího naší planetu tím, že jste vyzývali jeho největší a ikonické firmy ke změnám. Pomohli jste omezit množství toxických látek v elektronickém průmyslu díky kampani GreenMyApple. Přiměli jste Coca-Colu, aby ve svých automatech nahradila chladící plyny, které ničily klima. Odstranili jste jednu z hlavních příčin destrukce amazonského pralesa, když jste změnili nákupní politiku McDonald´s a dalších řetězců s rychlým občerstvením. Za ochranu pralesů jste bojovali i v kampani Dove a KitKat, ve které jste přiměli Unilever a Nestlé přestat odebírat palmový olej od dodavatelů, kteří kvůli jeho výrobě kácí pralesy. Nedávno jste přiměli Lego, aby přestalo balit své produkty do papírových obalů vyrobených ze dřeva pocházejícího z indonéských deštných pralesů. Facebook, Barbie a Volkswagen již také cítí, co dokáže váš tlak, když se rozhodnete chránit pralesy nebo zastavit změny klimatu.

Maté sílu na to změnit i Adidas a Nike a spolu s nimi celé toto odvětví.

Čistá voda a přístup k ní není jen jedním ze základních lidských práv, ale i nejohroženějším základním zdrojem života na Zemi. Chceme po vládách, aby se zavázaly k nulovému vypouštění nebezpečných chemikálií během jedné generace. Ale vlády a politici jsou pomalí – skuteční hráči, kteří mohou změnit celý průmysl, jsou velké globální značky a korporace, které rozhodují o tom, co a kde nakupují. Je čas detoxikovat náš svět. Je čas žádat po Nike a Adidas, aby ostatním ukázaly cestu.

Tiskovou zprávu ke spuštění kampaně DETOX najdete zde.

Témata