Jednání o lovu velryb selhávají

Novinka - 23 června, 2010
V reakci na dnešní jednání Mezinárodní velrybářské komise (IWC) v Maroku, která naznačují pravděpodobný neúspěch jednání vydal programový ředitel japonské kanceláře Greenpeace Junichi Sato následující prohlášení. „Uplynul rok a je tu další jednání IWC a co se stalo? Zestárli jsme o rok, zatímco byla beztrestně prolita krev tisíců velryb, neboť Japonsko, Norsko a Island mohou dále beztrestně provozovat komerční lov velryb.

Junichi Sato - Greenpeace Japonsko

Zástupci vlád účastníci se IWC by se měli stydět. Stáhli se do ústraní a za zavřenými dveřmi si hašteřivě pohrávali s ohněm, aniž by to jakkoli prospělo velrybám. Na další rok tak stvrdili stávající žalostný stav. Hanebný komerční lov velryb a svou neschopnost však neutají.

Nastal čas, aby vlády, kterým leží na srdci ochrana velryb přestaly přilévat olej do ohně a slovní vášně byly vystřídány politickými rozhodnutími a z toho vyplývajícími činy, tedy ukončení japonského pseudovědeckého lovu velryb v Jižním oceánu v jejich rezervaci a komerčního lovu, který provádí Norsko a Island. Co jsou slova bez skutků? Jen pouhá prázdná slova.

Už více než 30 let bojuje Greenpeace za ukončení komerčního lovu velryb a naším cílem je dočkat se konečně ukončení tohoto lovu ve všech našich oceánech“.

Junichi Sato je jedním z aktivistů Tokijské dvojky, který čelí možnému žaláři v délce 18 měsíců za odhalení korupce v samotném srdci japonského velrybářství. Podpořte zde svým hlasem Tokijskou dvojku a ukončení lovu velryb v Jižním oceánu.

Šest klíčových prvků navrhované dohody IWC

Podpořte Greenpeace

Pro zachování nezávislosti v našich postojích a činech nepřijímáme žádné finanční dary od států, politických stran, firem a ani od nadací, které jsou s nimi spojeny. Proto je práce Greenpeace možná jen díky lidem, jako jste Vy. O možnostech podpory Greenpeace ČR se dozvíte zde.