Klimatické ambice EU jsou stále příliš slabé, aby nastartovaly environmentálně šetrné oživení ekonomiky

Standardy emisí CO2 pro lehká užitková vozidla otestují míru evropské podpory inovacím

Novinka - 16 března, 2010
Evropští ministři životního prostředí se včera sešli v Bruselu, aby diskutovali o nové klimatické politice Evropské unie. Greenpeace varovalo, že není pravděpodobné, že by tato politika vydala podnikatelské sféře jasný signál o podpoře zelených investic do inovací a energetické účinnosti. Zdá se, že jak při mezinárodním klimatickém vyjednávání, tak i na mnohem techničtější úrovni o standardech emisí CO2 pro dodávkové vozy, jsou ministři životního prostředí spíše na straně dosavadní praxe.

Ilustrační foto

Poradce Greenpeace pro evropskou klimatickou politiku Joris den Blanken řekl: „Vyšší redukční cíl pro emise CO2 by rozproudil oživení ekonomiky a vytvořil by miliony zelených pracovních míst. Kvůli recesi je dosažení vyšších emisních cílů levnější a bylo by pobídkou pro nové zelené investice. Současný cíl EU na omezení emisí CO2 o 20 % přispěje jen velmi málo k podpoře inovací a k tomu, aby se Evropa stala konkurenceschopnější na globálním trhu.“

Současná nezávislá analýza provedená výzkumnou skupinou Ecofys ukázala, že nárůst redukčního cíle EU na 30 % by nevedlo k žádným dodatečným nákladům. V mnoha případech by však podle studie přinesly větší klimatické ambice hmatatelné ekonomické přínosy, například úspory energie díky lepšímu zateplení budov. Greenpeace vyzývá EU, aby přijala bezpodmínečný cíl redukce emisí o 30 % do roku 2020, a to jako první krok k redukčnímu cíli 40 % do roku 2020.

Emise CO2 z dodávkových automobilů

Ministři životního prostředí též prodiskutují návrhy na nastavení limitů emisí CO2 pro lehká užitková vozidla (dodávky) prodávané v EU. Očekává se, že ministři ze zemí vyrábějících automobily, jako jsou Německo, Francie a Itálie, budou proti nárůstu úspornosti paliv do roku 2020, jak navrhuje Evropská komise. Greenpeace je přesvědčeno, že emise CO2 z dodávek by měly být sníženy o 40 % do roku 2020, v souladu s již existujícími závazky pro osobní automobily.

Poradkyně Greenpeace pro evropskou dopravní politiku Fraziska Achterbergová řekla: „Odstínění evropského automobilového sektoru od ambiciózních klimatických standardů bude akorát bránit inovacím. Po letech nečinnosti konečně automobilový průmysl projevil známky vývoje směrem k úspornosti paliva. Evropská unie potřebuje nastavit vyšší standardy a nepromarnit tuto příležitost pro změnu.“