Klimatické změny ohrožují francouzské víno

Novinka - 11 září, 2009
Francie se chlubí po staletí svým nejcennějším kulturním dědictvím, a sice pěstováním a prodejem nejlepšího vína na světě. To se však může brzy změnit. Nesčetné množství druhů vína a jejich nezaměnitelná chuť jsou v ohrožení kvůli neustálému stoupání teploty, která negativně ovlivňuje francouzské vinice. Pokud světoví lídři nezajistí na letošní mezinárodní klimatické konferenci v Kodani novou dohodu - francouzská vína mají před sebou nejistou budoucnost.

"Kde není víno, tam není ani láska." Euripides

Dohoda by měla obsahovat především dostatečné závazky ke snížení emisí skleníkových plynů pro všechny významné světové ekonomiky – tedy nejen USA a EU, ale také rozvíjející se ekonomiky, jako je Čína, Indie, Brazílie či Rusko. Zároveň je zapotřebí, aby vyspělé průmyslové státy (tedy i Česká republika), které nesou za produkci emisí největší odpovědnost, poskytly potřebnou pomoc chudým rozvojovým zemím, které k současné situaci přispěly nejméně, ale paradoxně jsou jí ohroženy nejvíce.

Nová zpráva Greenpeace „Změny klimatu & Francouzské víno“ popisuje, jak je výroba francouzských vín klimatickými změnami významně ovlivněna a zároveň potvrzuje, jak velké riziko mohou představovat pro životní prostředí. Aby byla kvalita vína optimální, jsou jednotlivé odrůdy (např. Chardonnay nebo Pinot Noir) pěstovány v určitých oblastech s typickou proměnlivostí podnebí.   Klima se ale mění. Průměrné roční teploty výrazně stoupají a tím nepřímo ovlivňují kalendář produkce vinné révy - doba sklizně začíná dříve. Vysoké teploty způsobují vinicím výrazné škody. Víno má vyšší obsah cukru a alkoholu, zároveň ale méně kyselin. Tento nápoj bohů je pak nevyvážený, příliš těžký s přezrálou chutí.

V roce 2003 řada francouzských vinic zaznamenala při produkci vinné révy změny, které tyto nežádoucí vlastnosti potvrdily. Vědci  tvrdí, že koncem poloviny tohoto století mohou být všechny letní sezony stejné jako ta v roce 2003. Dalšími očekávanými dopady mohou být nepředvídatelné jarní mrazy, různé choroby a plísně.

In vino veritas !  Ve víně je pravda!

„ Víno je samozřejmě výsledkem působení klimatu, půdních vlastností a lidské tradice. A to je velmi citlivá kombinace. I ta nejmenší změna může ovlivnit konečný výsledek, barvu.  Burgundsko je pověstné svými vyváženými odrůdami vín: s typickou zralosti, kyselostí a minerálním složením. To vše může být ztraceno.“ řekl Arnaud Immele, degustátor vína z Francie.

Slavný americký umělec Spencer Tunick plánuje společně s francouzskou pobočkou Greenpeace zrealizovat další fotografickou instalaci. Za pomocí několika stovek nahých dobrovolníků chce vytvořit obrazec z lidských těl a poukázat tak na hrozbu klimatických změn.  Tato velkolepá umělecká událost se uskuteční na počátku října v jedné z burgundských vinic.

Dobrovolníci se mohou registrovat online zde:  www.greenpeace.fr/tunick

“Ať je to víno, kukuřice, obilí nebo rýže, zemědělství na celém světě je ohroženo změnami klimatu. Matka Příroda na tomto světě ztrácí lidské pochopení. Někdy zapomínáme, jak moc je naše vlastní tělo propojeno s touto zemí, zvlášť když se svět mění v betonovou džungli. Prostřednictvím mé práce, doufám, upoutáme pozornost na zranitelnost naší vlastní existence a naše spojení s jídlem, které konzumujeme pro radost, ale také z důvodů přežití.”řekl Spencer Tunick


Umění Spencera Tunicka již po více než 15 let znázorňuje propojení člověka s životním prostředím. Po celém světě realizoval více než 75 fotografických projektů,  na kterých se představily stovky až tisíce nahých dobrovolníků.  V roce 2007 zinscenoval živý obraz znázorňující tragický vztah člověka ke klimatu. Více než 600 dobrovolníku se nechalo vyfotit na největším evropském ledovci Aletsch ve Švýcarsku.