Indie říká „NE“ geneticky modifikovanému lilku, byť zatím jen dočasně

Novinka - 11 února, 2010
Indická vláda včera zastavila udělení povolení pro komerční pěstování GM lilku, první geneticky modifikované plodiny tvořící významnou součást jídelníčku až do doby, kdy budou k disposici výsledky testů týkající se její bezpečnosti. Indický ministr životního prostředí vyhlásil šestiměsíční moratorium na udělení povolení k pěstování geneticky modifikované odrůdy lilku firmy Monsanto (místní název Brinjal) s odůvodněním, že před jejím uvedením na trh je třeba provést další odborný výzkum.

Říkám NE geneticky modifikovanému lilku

Ministr Jairam Ramesh připustil, že čelil obrovskému odporu jak vlád jednotlivých států, tak i široké veřejnosti a zároveň i rozporuplným názorům ze strany vědecké obce. „Jednalo by se o první světový případ geneticky modifikované odrůdy zeleniny a proto bylo na místě přijmout zodpovědné rozhodnutí jak s ohledem na veřejné mínění, tak i vůči vědě“, řekl ve svém odůvodnění. Jeho rozhodnutí se setkalo s vlnou nadšení širokého spektra veřejnosti. Většina oponentů pěstování  GM plodin argumentovala tím, že pěstování této nové odrůdy, známé jako Bt Brinjal (do rostliny vnesená odolnost vůči hmyzímu škůdci) může ohrozit existenci více než 2000 druhů lilku pěstovaných v Indii. Zmíněno bylo taktéž i možné riziko pro lidské zdraví.
Indická vláda se vloni, poté, co vládní komise podpořila vydání kladného stanoviska pro uvolnění Bt lilku na trh pro komerční pěstování, ocitla ve složité situaci. Největší státy, pro které představuje lilek s roční produkcí 8 miliónů tun základní plodinu totiž daly jasně najevo, že nedovolí pěstování této geneticky modifikované odrůdy. Šestiměsíční odklad, který má umožnit další vědecký výzkum slouží vůči reformám kladně naladěnému ministru Rameshovi, který byl klíčovým zprostředkovatelem možné politické dohody na kodaňském summitu ke klimatu, k získání oddechového času v této obtížné politické bitvě a zároveň tak i k tomu, aby předešel velké vlně odporu veřejnosti.
Moratorium je tedy dobrým krokem směrem k zajištění udržitelnosti zemědělství i bezpečnosti potravin v této lidnaté zemi.

 

Zdroj:

 
http://www.greenpeace.org/india/press/releases/moratorium-on-bt-brinjal-not

http://moef.nic.in/downloads/public-information/minister_REPORT.pdf

http://weblog.greenpeace.org/makingwaves/archives/2010/02/february_10_india_doesnt_want.html