Odhalení nelegální těžby dřeva v Amazonii

Novinka - 10 dubna, 2012
Po měsících pátrání odhalili aktivisté Greenpeace probíhající nelegální těžbu dřeva na veřejných pozemcích v amazonském deštném pralese. Nelegálně vytěžené dřevo objevili ve venkovské osadě Corta Corda, 140 km od města Santarem v brazilském státě Pará.

Brazilská vláda vyčlenila v 90. letech toto území pro chudé rodiny, které nevlastní žádnou půdu. Území však trpí nájezdy těžařů, kteří chtějí zdejší lesy vyžívat. I přesto, že místní sociální hnutí prostřednictvím Svazu venkovských pracovníků veřejně kritizovalo tyto vpády, devastace stále pokračuje.

Reakce vlády na do očí bijící pohrdání touto oblastí je šokující. Místo toho, aby začala jednat a zajistila ochranu těchto pozemků a lidí, kteří zde žijí, počítá vládní návrh se zmenšením osady z původních 52 000 na 11 000 hektarů. Místní vláda navrhla vyklidit cestu těžařům místo toho, aby zajistila ochranu lesa a vykázání těžařů z tohoto území.

Na hromadách nelegálně vytěženého dřeva, které bylo na místě zanecháno a určeno k transportu, jsme jako vzkaz pro těžaře nechali transparent s nápisem „ZLOČIN“. do přístavu Santarem jsme se k Rainbow Warrioru vrátili právě v okamžiku, kdy nákladní loď vedle nás začala přijímat náklad dřeva.

Pravdou zůstává, že nemáme jistotu, zda bylo naložené dřevo vytěženo legálně.

Podle oficiálních vládních údajů není v této oblasti povolena těžba. Brazilská nezisková organizace Imazon uvádí, že 65 % (78 941 hektarů) ze 120 512 hektarů vytěženého lesa ve státě Pará nebylo povoleno vládou.

Další pátrání prokázalo, že dřevo vyvážené z přístavu Santarem je dopravováno do Spojených států amerických, Dánska, Belgie, Rakouska, Francie a Japonska. Dokud vláda nezakročí a nezačne regulovat bující ilegální těžby dřeva v této oblasti, nemůžeme s jistotou říci, zda dřevo přivážené do těchto zemí nepochází právě z devastovaných částí Amazonie, nebo ne.

V roce 2007 Greenpeace požadovalo ukončení ilegální těžby dřeva na veřejné půdě určené k pozemkové reformě. Reakce místní i federální vlády na šířící se ničení Amazonie je pomalá a neadekvátní. V současné době se v Brazílii projednává nový lesní zákon. Greenpeace vyzývá k přijetí takové legislativy, která ukončí devastaci Amazonie. 

Amazonie je deštný prales globálního významu a jeho ničení není ani zdaleka jen problémem Brazílie a ostatních států, na jejichž území se tento unikátní ekosystém rozkládá. I Vy můžete napsat prezidentce Rousseffové, že navrhovaný lesní zákon je špatný a znamenal by pro amazonskou přírodu i její obyvatele naprostou katastrofu.