Otevřený dopis Bohuslavu Sobotkovi ve věci hlasování ČSSD o novele horního zákona

Novinka - 5 října, 2012
Vážený pane předsedo, poslanecký klub ČSSD – s čestnou výjimkou několika svých členů – minulý týden podpořil zachování totalitních paragrafů umožňujících vyvlastňování domů a zahrad občanů kvůli těžbě. Příslušná ustanovení horního zákona, která pocházejí z roku 1943, však využívají těžařské firmy k nátlaku na majitele pozemků při jednání o jejich výkupu. Část vytěženého uhlí, a v ještě větší míře elektřina z něj získaná, jsou předmětem masivního vývozu s vysokými zisky pro majitele příslušných společností.

-----------------------------------------

Předseda ČSSD

Bohuslav Sobotka

Česká strana sociálně demokratická
Lidový dům
Hybernská 7
110 00 Praha 1

 

Vážený pane předsedo,

poslanecký klub ČSSD – s čestnou výjimkou několika svých členů – minulý týden podpořil zachování totalitních paragrafů umožňujících vyvlastňování domů a zahrad občanů kvůli těžbě.

Příslušná ustanovení horního zákona, která pocházejí z roku 1943, však využívají těžařské firmy k nátlaku na majitele pozemků při jednání o jejich výkupu. Část vytěženého uhlí, a v ještě větší míře elektřina z něj získaná, jsou předmětem masivního vývozu s vysokými zisky pro majitele příslušných společností. 

Pod přímým a velmi nevybíravým tlakem velkých uhelných společností se v současné době ocitají lidé v Karviné, Horním Jiřetíně či Litvínově. Připravovaná vládní surovinová koncepce by vedla k vyhlášení stavebních uzávěr a zastavení rozvoje až devětadvaceti severočeských měst. Záměry na těžbu břidlicového plynu či štěrkopísků se pak dotýkají prakticky všech regionů.

Většina poslankyň a poslanců zvolených za ČSSD se s neobvyklou razancí postavila za podnikatelské zájmy konkrétních těžařských společností vlastněných pány Tykačem a Bakalou, proti obyčejným lidem v celé zemi.

Vážený pane předsedo, toto hlasování vnímáme tak, že se ČSSD rozhodla prosazovat nerovné postavení zvýhodňující velké společnosti před lidmi bránícími své domovy. Podle našeho názoru jednala většina poslaneckého klubu nejen v rozporu s názorem drtivé většiny veřejnosti, ale také v rozporu s programem vlastní strany.  Domníváme se, že tím strana ztratila jakoukoliv důvěryhodnost. 

Vyzýváme Vás, abyste neprodleně ujistil veřejnost, že ČSSD své selhání napraví při blížícím se hlasování o návrhu zákona v Senátu a jeho případném novém projednání v Poslanecké sněmovně. V podobném případě, při hlasování o zrušení poplatků za znečišťování ovzduší, Vaše strana již jednou dokázala svoji chybu napravit. 

Podepsáni:
Matěj Man, Arnika, 

Edvard Sequens, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí

Klára Sutlovičová, Centrum pro dopravu a energetiku

Jan Šrytr, Ekologický právní servis

Jan Rovenský, Greenpeace ČR

Miroslav Pech, Hnuti DUHA 

Tereza Otcovská, OS Kořeny

Daniel Vondrouš, Zelený kruh