Rezoluce OSN vyhlásila přístup k nezávadné vodě základním lidským právem. Česká republika rezoluci nepodpořila.

Novinka - 29 července, 2010
29.7.2010 - Valné shromáždění OSN se včera usneslo na rezoluci, jež vyhlásila přístup k čisté a nezávadné vodě základním lidským právem a nezbytným předpokladem pro kvalitní život a naplnění dalších lidských práv.

Rezoluce OSN uznala přístup k čisté nezávadné vodě za základní lidské právo.

Text rezoluce vyjadřuje hluboké znepokojení nad skutečností, že téměř 900 milionů lidí nemá přístup k nezávadné pitné vodě a přes 2,6 miliardy lidí nemají k dispozici základní kanalizaci. Studie dále uvádějí, že přibližně 1,5 milionu dětí ve věku do pěti let každoročně zemře na onemocnění způsobená špatnou kvalitou vody.

Greenpeace plně podporuje právo na čistou pitnou vodu a sanitaci. Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR k tomu dodal: „Aby mohlo být právo na čistou vodu naplněno, je nutné urychleně odstranit všechny zdroje znečištění vod, především  znečištění nebezpečnými průmyslovými látkami, z nichž mnohé v životním prostředí dlouhodobě přetrvávají a ohrožují tak zdroje pitné vody na dlouhá desetiletí.“

Greenpeace dlouhodobě vede kampaň za snížení znečištění životního prostředí toxickými látkami. V České republice se Greenpeace v současné době zaměřuje na znečištění vodního prostředí látkami narušujícími hormonální systém, tzv. endokrinními disruptory. 

Odstranění extrémní chudoby, jejích příčin a následků je předmětem tzv. rozvojových cílů tisíciletí, které zahrnují i cíl snížit o polovinu počet lidí, kteří nemají přístup k nezávadné vodě a základní kanalizaci.

Podpořte Greenpeace

Pro zachování nezávislosti v našich postojích a činech nepřijímáme žádné finanční dary od států, politických stran, firem a ani od nadací, které jsou s nimi spojeny. Proto je práce Greenpeace možná jen díky lidem, jako jste Vy. O možnostech podpory Greenpeace ČR se dozvíte zde.