Rozšiřování výsypky Pokrok je v rozporu s krajským územním plánem

Novinka - 2 října, 2007
Výsypka Pokrok, kterou provozují Severočeské doly, a.s. (SD), letos překročila závaznou hranici, za kterou její rozšiřování zakazuje platný krajský územní plán i usnesení vlády č. 444/1991 . Přitom došlo k vykácení více než dvou hektarů dřevin, usmrcení zvlášť chráněných druhů obojživelníků a přiblížení výsypky k městu Lomu o přibližně 300 metrů.

Výsypka Pokrok před překročením limitů

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) v této věci vede proti Severočeským dolům řízení o uložení pokuty pro porušení zákona o ochraně přírody a krajiny. Greenpeace ČR již dva měsíce na horníky apeluje, aby přestali usilovat o další rozšiřování výsypky.

Protože Greenpeace v září získalo informaci, že SD se i nadále hodlají řídit touto chybnou hranicí a nikoliv platným územním plánem, rozhodlo se na celý případ upozornit veřejnost. Vedoucí oddělení komunikace SD Vladimír Budinský na tiskové konferenci Greenpeace skutečně potvrdil, že firma zasypávání nových ploch pouze přerušila a v nejbližších měsících se k němu hodlá vrátit. Odvolává se přitom na důvodovou zprávu k usnesení vlády č. 444/1991, podle které měly být limity dále zpřesněny dohodou těžaře, samospráv a orgánů státní správy.

"Je to holý nesmysl,"
uvedl k tomu dnes expert na správní právu Mgr. Pavel Doucha z Ekologického právního servisu. "Ani u zákonů, které jsou na rozdíl od usnesení vlády obecně závazné, nemohou být žádná zmocňovací ustanovení obsažena v důvodové zprávě. Ta má vždy pouze sloužit jako podklad pro ty, kteří předmětnou normu schvalují. Je samozřejmě rozumné, že až sedmdesát metrů tlustá čára v příloze vládního usnesení má být zpřesněna, a mělo se tak stát již dávno. Ovšem právě a pouze v rámci těchto sedmdesáti metrů, nikoliv jejím posunutím o půl kilometrů do území, které má chránit. Podobným způsobem bychom se mohli za chvíli dočkat toho, že se budou moci motoristé na místě dohodnout s dopravním policistou na změně té části dopravních předpisů, která se jim nelíbí. Usnesení vlády může změnit jen vláda."

Vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace Jan Rovenský dnes uvedl: „Nejde nám o hledání viníků nebo vyvolávání sporů s horníky za každou cenu, ale o nápravu současného stavu. Stále doufáme, že Severočeské doly se zachovají jako odpovědná firma a výsypku s ohledem na zájmy obyvatel Lomu i ochrany přírody dále rozšiřovat nebudou. Žádáme je proto, aby samy navrhly takovou změnu povolení k hornické činnosti, která by byla v souladu s platným územním plánem. Nicméně pokud by se pokusily současného protiprávního stavu využít k dalšímu rozšiřování výsypky, jsme připraveni jim v tom zabránit.“