Severočeské uhlí přispívá ke změnám klimatu

Novinka - 15 února, 2007
Třicet aktivistů Greenpeace z pěti zemí spolu s místními obyvateli přišla na okraj velkolomu ČSA nedaleko zámku Jezeří.

V pozadí důl ČSA

Přinesli s sebou písmena tvořící nápis "Klimatická změna začíná zde/Climate change starts here". Upozornili tak na zítřejší druhé výročí Kjótského protokolu o omezení emisí skleníkových plynů. Rekordní české emise ve výši 12,5 tuny oxidu uhličitého na obyvatele padají na vrub především těžbě a spalování hnědého uhlí. V této "disciplíně" jsme totiž druzí na světě, hned za Řeckem. Plány Mostecké uhelné společnosti na zrušení vládou garantovaných limitů pro těžbu hnědého uhlí jsou s ohledem na globální klimatické změny maximálně nezodpovědné.

Pokud by došlo k prolomení limitů, české emise oxidu uhličitého by se téměř zdvojnásobily. Greenpeace tedy jednoznačně požaduje zachování těchto limitů. Jen tak je totiž možno zabránit zachování neudržitelné struktury české energetiky na další půlstoletí.

Horní Jiřetín, 15. února