Spravedlivá, ambiciozní a závazná dohoda

Novinka - 11 prosince, 2009
Jako dítě jsem se jednou díval na televizní přenos z demonstrace proti apartheidu na Novém Zélandu, vysílaném krátce před zápasem v rugby, který porušil mezinárodní dohodu o bojkotu sportovních událostí kvůli apartheidu v Jižní Africe. Já i můj mladší bratr jsme byli zmateni. „Co tam ti běloši v tom průvodu dělají?“, ptal se. Nechápali jsme, co získají tím, že budou podporovat náš boj za spravedlnost. Jen o mnoho později jsem pochopil, co chtěli, co potřebovali. Potřebovali žít ve světě, který byl spravedlivý.

Kumi Naidoo je novým výkonným ředitelem Greenpeace

O deset let později apartheid skončil a milióny lidí, kteří klidně mohli jen sedět a čekat s rukama v klíně cítili zadostiučinění z toho, že na tom měli svůj podíl.

Totéž platí i pro otázky klimatu. Všude lidé spojují své síly a volají po spravedlivé, ambiciosní a právně závazné dohodě, kterou by měl vyústit klimatický summit OSN v Kodani.

Dlouho nebylo vůbec zřejmé, zda vůbec hlavy států pojedou do Kodaně, zda budou ochotni na sebe vzít odpovědnost za uzavření dohody o ochraně klimatu. Nyní je již znám příslib účasti asi 120 hlav států. Z velké části je to výsledkem tlaku stále rostoucího počtu lidí, bohatých i chudých, ze severu i jihu, kteří si uvědomují, že jejich společný osud je dán tím, jak odpovíme na největší hrozbu, které nyní lidstvo čelí. Světoví lídři si uvědomují stále zřetelněji, že na vědě o klimatu nemohou nic změnit, i když někteří se o to opakovaně pokoušejí. Je tudíž jasné, že budou muset změnit svou politiku.
Ukazuje se, že mnozí státníci se chystají oproti původním plánům přijet dříve a zůstat až do konce. Každý vítá příležitost promluvit na konferenci, oslovit tak z Kodaně své voliče a ujistit je, že to s bojem proti změně klimatu myslí vážně. Kodaň ale není pouhou příležitostí pro fotografy. Úspěch bude měřen podle splnění tří kritérií:
Bude se jednat o spravedlivou dohodu? To bude vyžadovat, aby bohaté průmyslové země přiznaly svůj uhlíkový dluh i svou historickou odpovědnost. Bude to znamenat, že pomohou rozvojovému světu financovat jak adaptace na již existující dopady oteplování, tak i opatření na snižování emisí.

Bude dost ambiciozní? Znamenalo by to dosažení vrcholu ve vypouštění emisí do roku 2015 a souhlas rozvinutých zemí s jejich snížením o 40% do roku 2020.
Bude také závazná? Právně závazná? Dějiny jednání OSN jsou plny politických dohod, které nestojí ani za cenu uhlíku či cenu letenek delegátů.

S.A.Z. (F.A.B. fair, ambitious and binding) dohoda je neuvěřitelnou příležitostí k tomu, učinit svět spravedlivějším. Navíc by to pomohlo světovému hospodářství vytvořit do roku 2030 tři  milióny pracovních míst. Pro dvě miliardy lidí to pak může znamenat přístup k čisté a spolehlivé energii z obnovitelných zdrojů.
Mohlo by to odstranit řadu forem znečištění vzduchu, z čehož by měli zdravotní prospěch všichni. A navíc by to mohlo stabilizovat řadu problematických míst, kde se soupeří o zdroje a energetická politika a bezpečnost by přestala být jedním z bezpečnostních rizik.

Spravedlnost a mír jsou klíčovými elementy. Nekontrolovatelná změna klimatu způsobí ohrožení všech světových přírodních zdrojů. Pitná voda, výroba potravin a půda se stanou méně dostupnými. I když to chudé zasáhne nejhůře a nejrychleji, nikdo z 6.8 miliardy lidí nebude ušetřen.
Vědci tvrdí, že nebudeme-li konat rychle, až 1 miliarda lidí bude muset do roku 2050 opustit své domovy. Naše děti i vnuci budou vystaveni klimatu, který podle stále přesvědčivějšího názoru vědecké komunity způsobí, že se planeta pro nás stane de facto neobyvatelnou.

Uzavření S.A.Z. dohody v Kodani je možné a vyjednavači ve svém úsilí o její dosažení nesmí polevit. Mnozí pochybovači tvrdí, že se tak nestane, že se jí do cesty postaví národní zájmy i mezinárodní politika. Zdá se, že zapomínají, že moc mají nikoli ti, kteří sedí ve svých úřadech, ale ti, kteří je tam zvolili. Politici přicházejí a odcházejí – jsou odvolatelní.

Naši lídři by si měli uvědomit, že svět jejich kroky sleduje. Příroda sama vyjednávat nemůže, je jasné, že změnit vědu také nemůžeme, žádáme proto, aby se změnila politika. Jinak totiž dojde na to, že změníme politiky.
Na sobotu je plánována rozsahem největší akce pod hlavičkou tcktcktck.org, kde různé organizace vyšlou další apel směrem k politikům. Věříme, že naši lídři budou mít odvahu nás vyslyšet.