Kampaň proti BPA nese první ovoce: úřady provedou studii o expozici českého obyvatelstva bisfenolu A

Novinka - 1 října, 2010
Zdá se, že státní orgány konečně zareagovaly na hromadící se důkazy o škodlivosti bisfenolu A (BPA), který se například používá při výrobě kojeneckých lahví, a začínají ho monitorovat i u české populace.

Greenpeace požaduje neprodlený zákaz Bisfenolu A v kojeneckých lahvích.

Greenpeace již v dubnu vyzvalo ministerstvo zdravotnictví aby, podobně jako Dánsko a další státy, BPA v kojeneckých lahvích zakázalo. „Sešli jsme se zástupci ministerstva, průběžně jim předáváme nové vědecké důkazy o škodlivosti bisfenolu A, díky naší kampani se o tuto problematiku začali zajímat i novináři a veřejnost. To byl patrně rozhodující moment, proč se po měsících nečinnosti objevila na stránkách Státního zdravotního ústavu (SZÚ) zpráva, že se v průběhu září a října 2010 uskuteční rozsáhlé šetření Orgánů ochrany veřejného zdraví ve spolupráci se SZÚ monitorující možnou expozici obyvatel ČR materiálům určeným pro styk s potravinami obsahujícím BP,“ vysvětluje Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR.

SZÚ navíc navrhuje výzkumný projekt v rámci Interní grantové agentury MZ ČR, který by dlouhodobě sledoval zátěž české populace vybranými toxickými látkami, zejména látkám toxickým pro reprodukci a látkám označovaných jako endokrinní disruptory.

Greenpeace tento krok vítá a nabídne SZÚ podporu a vlastní experty, kteří by se na výzkumu mohli podílet. Není totiž sporu o tom, že tyto výzkumy jsou potřebné a přispějí k celkovému poznání o vlivu BPA a dalších endokrinních disruptorů na českou populaci.

Nicméně výzkum sám o sobě nikoho neochrání. Greenpeace bude proto i nadále usilovat o to, aby Ministerstvo zdravotnictví přestalo kojence a malé děti vystavovat zbytečnému riziku a zakázalo BPA v předmětech pro děti do tří let. Právě vliv BPA na kojence a batolata totiž vzbuzuje u odborníků největší obavy.

V řadě zemí byl zákaz BPA v kojeneckých lahvích již zaveden, další o něm vážně uvažují. Naposledy se k této problematice vyjádřil minulý pátek rakouský ministr zdravotnictví Alois Stöger, který prohlásil, že pokud patřičné kroky neuskuteční Evropská unie, vyhlásí národní zákaz. „Použití polykarbonátu není ve výrobcích pro děti nezbytné. Expozice bisfenolu A může být tedy u dětí omezena. V rámci EU se o to zasadíme,“ prohlásil ministr Stöger.

Tiskovou zprávu rakouského ministerstva zdravotnictví (v NJ) naleznete zde

Podpořte Greenpeace

Pro zachování nezávislosti v našich postojích a činech nepřijímáme žádné finanční dary od států, politických stran, firem a ani od nadací, které jsou s nimi spojeny. Proto je práce Greenpeace možná jen díky lidem, jako jste Vy. O možnostech podpory Greenpeace ČR se dozvíte zde.

Témata